Werkgroepen

Voor praktisch elke werkgroep geldt dat men graag wil uitbreiden.
Immers “veel handen maken licht werk”.
Heeft u belangstelling voor een van de werkgroepen? Neem dan contact op met de betreffende contactpersoon of ons parochiesecretariaat.

U bent van harte welkom!

Hieronder treft u een lijst aan van de contactpersonen per werkgroep.
Als u op de werkgroep klikt krijgt u een korte informatie over de werkzaamheden van de groep.

Werkgroep Contactpersoon
Actie Kerkbalans Ed Middelweerd 0346 266360
Bezoekgroep Lies van den Hoven 0346 261073
Bezorgers One / ‘Los’Bandig Lies van den Hoven 0346 261073
Bloemversieringgroep Guus Savenije 0346 262800
Collectanten Ed Middelweerd 0346 266360
Diaconie en Caritasraad
(DCR voorheen PCI)
vacature
Doegroep Peter van den Hoven 0346 261073
Drukwerkgroep Peter van den Hoven 0346 261073
Estafettegroep Ellen Middelweerd en
Sjaak van der Post
0346 266360
0346 261979

Estafettekoor Ellen Middelweerd en
Sjaak van der Post
0346 266360
0346 261979

Kindernevendienst Manja Timmer 06 38282035
Koffiegroep Maria Veldhuis 0346 262027
Kosters Ed Middelweerd 0346 266360
Lectoren Ton Mulder 0346 263356
Nietploeg Lies van den Hoven 0346 261073
Oecumene Annemiek Dijkhuizen 06 43467009
Parochiekoor Lies van den Hoven 0346 261073
Parochiesecretariaat Bertie Klomp 0346 262172
Redactie One en ‘Los’Bandig Thoon Jongerius en
Peter van den Hoven
0346 263032
0346 261073

Rouwpastoraat Thoon Jongerius 0346 263032
Schoon Schip Lies van den Hoven 0346 261073
Stichting Culturele Activiteiten
Johannes De Doperkerk
Nanny Heijmans 0346 263001
Stichting Renovatiefonds
Johannes De Doperkerk Breukelen
Martin Streng 0346 263161
Vieringen De Aa Lies van den Hoven 0346 261073
Woord- en Communievieringen Ton Mulder 0346 263356