Rouwpastoraat

De rouwpastoraatgroep is ontstaan uit de Avondwakegroep.
Een avondwake is een eenvoudige, korte viering van woord en gebed aan de vooravond van een uitvaart, waarin voor de overledene en met en voor de achterblijvenden wordt gebeden, al dan niet met een meditatie.
De werkgroep organiseert avondwaken wanneer daarom door familie van de overledene wordt gevraagd.
In de loop der tijd is de taak van de groep uitgebreid en assisteert zij ook bij uitvaarten.