Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua

In gesprek met zr. Monica

We leven in een tijd die veel van ons vraagt, hoe gaan we daar als christenen mee om? In gesprek met elkaar kunnen we onze zorgen delen en elkaar versterken. Bijbelverhalen kunnen daarbij helpen. Zr. Monica wil graag behulpzaam zijn om in een kleine groep hierover te praten. Dat kan op elke gewenste locatie. We […]