Parochiebestuur St. Jan de Doper


 

FUNCTIE
 Mgr. H. W. Woorts, pastoor

voorzitter@stjandedoper-vechtenvenen.nl

voorzitter
Mike Turenhout
vice.voorzitter@stjandedoper-vechtenvenen.nl
vice-voorzitter
Bernard Baas
secretaris@stjandedoper-vechtenvenen.nl
secretaris
Dennis Sassen
penningmeester
Antoine van Scheppingen
lid.bouwzaken@stjandedoper-vechtenvenen.nl
lid bouwzaken
Martien Leerentveld
lid.personeel@stjandedoper-vechtenvenen.nl
lid personeelszaken
Dorothé van Diemen
lid.vrijwilligers@stjandedoper-vechtenvenen.nl
lid vrijwilligerszaken