Vertrouwenspersoon

Per 1 april 2022 zal de RK – parochie St. Jan de Doper Vecht en Venen een gecertficeerde, externe en onafhankelijke vertrouwenspersoon hebben, namelijk mevrouw mr. L.E.M. Charlier.

Mevrouw Charlier zal als vertrouwenspersoon bevoegd zijn om meldingen / kwesties die niet vallen onder “grensoverschrijdend gedrag” conform de richtlijn van het Bisdom (link: https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2021/12/Reglement-R.-K.-Meldpunt-Grensoverschrijdend-Gedrag-2022-def.pdf). Dat soort zaken wordt namelijk uitsluitend door het Bisdom afgehandeld.

De vrijwilligers en werknemers van onze parochie dienen zich te houden aan de Gedragscode Pastoraat: https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2018/04/Gedragscode-Pastoraat-2018.pdf

Mevrouw mr. Charliers contactgegevens: https://www.charlierconsult.nl/