Tarieven

Intentie 10
Huwelijksviering 650
Huwelijksviering, eigen voorganger en zonder koor 550
Jubileumviering 400
Jubileumviering tijdens viering 75
Uitvaartviering 600
Uitvaartviering, eigen voorganger en zonder koor 500
Uitvaartviering in kapel verzorgingshuis 300
Uitvaartviering uitsluitend begraafplaats/crematorium 500
Korte invulling *1 175
Avondwake *2 100

Korte invulling *1 : een gebed of korte bijdrage aan het afscheid door pastoraal werker of vrijwilliger van de parochie tijdens een afscheid in een aula of crematorium.

Avondwake*2 : hiervan is sprake als er op de daaropvolgende dag van begrafenis of crematie een kerkelijke uitvaartviering plaatsvindt.