Tarieven

Tarieven per 1 juli 2023

Intentie 12
Huwelijksviering 650
Huwelijksviering, eigen voorganger en zonder koor 550
Jubileumviering 400
Jubileumviering tijdens viering 75
Uitvaartviering 600
Uitvaartviering, eigen voorganger en zonder koor 550
Uitvaartviering uitsluitend begraafplaats/crematorium 600
Korte invulling *1 175
Avondwake *2 100
Kerkelijk afscheid *3 600

Korte invulling *1 : een gebed of korte bijdrage aan het afscheid door pastoraal werker of vrijwilliger van de parochie tijdens een afscheid in een aula of crematorium.

Avondwake*2 : hiervan is sprake als er op de daaropvolgende dag van begrafenis of crematie een kerkelijke uitvaartviering plaatsvindt.

Kerkelijk afscheid *3: hiervan is sprake als er om een viering in de kerk verzocht wordt op de dag/avond voorafgaand aan de dag van de begrafenis of crematie en er geen verdere kerkelijke viering is.