Catechese

Jezus trok rond om overal in de dorpen in de omtrek onderricht te geven. Zo lezen we meer dan eens in het Evangelie. Zijn volgelingen worden dan ook ‘leerlingen’ genoemd.

Geloven is voor mensen de eeuwen door een bron van inspiratie en kracht in hun leven; christelijk geloven biedt een kader en houvast. Lange tijd kregen katholieken het geloof, zogezegd ‘met de paplepel toegediend’: in het basis- en voortgezet onderwijs was catechese, godsdienstles, vanzelfsprekend. En thuis was er in elk goed katholiek gezin een ‘catechismus’, een boek met vragen en antwoorden; je kon het geloof bijna van buiten leren.

Veel vaste vormen zijn verdwenen, helaas misschien. Tegelijk ligt er voor ons ook een kans, een grote uitdaging in deze tijd. Dat we op zoek gaan naar wat nu ‘typisch rooms katholiek’ is: wat maakt onze manier van geloven zo mooi, zo ingetogen, feestelijk vaak, krachtig steeds? En het ligt voor de hand, en het gebeurt ook vaak, dat we met medechristenen van de andere kerken in onze dorpen ons ook gezamenlijk verdiepen in de eeuwenlange tradities en de bezieling nu. Want we zullen ook nu, zeker met de zee van communicatiemogelijkheden, gericht op zoek moeten naar eigentijdse vormen van catechese om toekomstige generaties te interesseren, te boeien en zo het vertrouwde geloofskader ook door te geven.

In de voorbereiding op de sacramenten lukt dit altijd nog goed: voorafgaand aan Dopen *), Eerste Communie *), Vormsel *) en kerkelijk Huwelijk *) bieden wij een gedegen voorbereiding, uitleg en gezamenlijke verdieping. Uiteraard willen we liefst over veel andere geloofsitems ook met elkaar in gesprek. zo is er Alphacursus voor wie nauwelijks (meer) weet hebben van het christelijk geloof.

En zijn er samenkomsten rond Bijbelteksten, de heiligen, rond nieuwe documenten, zoals geschriften van paus Franciscus; en rond altijd actuele vragen, als veiligheid

 en vrede, ouder worden, ziekte en lijden, het naderend levenseinde, geloven in verrijzenis en eeuwig leven en noem maar op. Volg ons in het parochieblad ‘One’, de website, kerk-app en facebook voor wat nu aan de orde is. Heeft u zelf speciale vragen of wensen, we vernemen ze graag! Zo draagt ieder haar of zijn steentje bij in het grote geheel, zo maken we samen toekomst, we geloven erin!

*) verwijzing naar betreffend sacrament