Geloofsgemeenschap Heilig Hart Maarssen

alpha nieuws

Zeer geslaagde eerste ALPHA avond op 19 januari 2023 Op 19 januari j.l. startte de Alphacursus. Er deden 10 cursisten mee, met een uiteenlopende achtergrond, leeftijd en geloofsbeleving. Zoals bij de Alpha cursus gebruikelijk is, begonnen we om 18.30 uur met een uitnodigende, eenvoudige en heel lekkere maaltijd in de pastorie van de H. Hartkerk, […]

Dwaasheid van God

1 Corinthiërs 1: 27: “Nee, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren, om de wijzen te beschamen; wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren, om het sterke te beschamen.” Het koninkrijk van God is op volkomen andere grond gebaseerd dan dat van de wereld. Dat maakt Paulus duidelijk in deze brief. […]

Jongeren St Jan op kerkenpad

In januari zijn we met een aantal jongeren naar de Best Life Church in Utrecht geweest. Dit is een snelgroeiende evangelische gemeenschap, waar vooral jonge mensen samenkomen. Bij binnenkomst werden wij welkom geheten en toen we plaats hadden genomen kwam de pastor even naar ons toe omdat ook hij had gezien dat we nieuw waren. […]

Eensgezindheid

1 Corinthiërs 1: 10: “Broeders, ik doe een beroep op u in de naam van onze Heer Jezus Christus: weest allen eensgestemd, laat er geen verdeeldheid onder u zijn; weest volkomen een van zin en een van gevoelen.” In het begin van de Handelingen van de apostelen staat dat de gelovigen geroemd werden omdat ze […]

jeugdcatechese

Aanstaande vrijdag 20 januari is er weer Jeugd Catechese van 19:15-20:15 uur in de Pastorie van de Heilig Hart Kerk, Breedstraat 1, Maarssen Ben je er ook bij? Dit keer gaat het over de jonge Jezus en de doop. Natuurlijk kijken we ook even terug naar wat je thuis hebt gemaakt, vergeet je mapje niet mee […]

Vredegroet

1 Corinthiërs 1: 3: “Genade en vrede voor u vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus!” Wij verlangen allemaal naar vrede. Dat drukken we in de kerk uit door elkaar de vrede toe te wensen tijdens de vredegroet. Dat lijkt misschien een hulpeloos gebaar, want komt daarmee de vrede dichterbij? Ja, want vrede […]

Ziekenzalving Merenhoef

Gelukkig is het weer mogelijk om een gezamenlijke ziekenzalving te houden. Deze wordt georganiseerd op zaterdag 28 januari in verzorgingshuis Merenhoef. De ziekenzalving is bedoeld om nieuwe kracht te ontvangen wanneer het leven zwaarder wordt door ouderdom of bij ziekte.Tegenwoordig is het niet meer gegarandeerd dat er bij acute nood een priester beschikbaar is voor […]

Week van gebed 16-20 jan 2023

In de week van gebed (16-20 jan 2023) is er elke avond van 19.15 – 20.00 uur een gebedsbijeenkomst in één van de kerken in Maarssen. Maandagavond 16 januari: Parochiehuis Rooms Katholieke Kerk (Maarssen-dorp) Dinsdagavond 17 januari: De Ark  (Maarssenbroek) Woensdagavond 18 januari: Het Honk of Het Trefpunt (naast de Dorpskerk) (Maarssen-dorp) Donderdagavond 19 januari: […]

Erfgenaam van het evangelie

Efeze 3: 6: “Dat de heidenen in Christus Jezus mede-erfgenamen zijn, medeleden en mededeelgenoten van de belofte door middel van het evangelie.” Het evangelie is er voor iedereen. In het begin van de christenheid was dat een strijd of niet-Joden ook tot de volgelingen van Jezus behoorden. Toch was dat de opdracht van Jezus: “Ga […]

Bevrijd van de wet

Galaten 4: 4 en 5: “Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon gezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, opdat Hij hen die onder de wet stonden zou bevrijden, opdat wij de rang van zonen zouden verkrijgen.” We zeggen wel eens dat iemand boven de wet staat. […]

oekraïners verhuisd

Met de winter voor de deur en een pastorie die niet echt “winter-bestendig” is en hoge energiekosten vraagt voor bewoning is met behulp van de gemeente een betere oplossing gevonden voor onze Oekraïnse gasten. Ze zijn nu ondergebracht in de gemeentelijke opvang op de Planetenbaan en bij Nijenrode. Voor onze vrijwilligers die ongelofelijk veel werk […]

geslaagde werkconferentie kerken

Alweer voor de 10e keer gehouden…het was de beurt aan Maarsen en Maarssenbroek om gezamenlijk deze jaarlijkse conferentie te organiseren. Onder de bezielende leiding van dagvoorzitter Frank van der Weegen en een inspirerende opening van pastor Jos van Os werd het thema “Barmhartigheid en de menselijke maat” door boeiende sprekers naar voren gebracht. Elke spreker […]

Gerry neemt afscheid van PG Maarssen

Tijdens de 3e restauratiefase begonnen, meer dan 20 jaar met hart en ziel ingezet als bestuurslid, als lid locatieraad en pastoraatsgroep…maar er is een tijd van komen en gaan, zo besloot Gerry Goedendorp. Tijdens de vergadering van afgelopen donderdag hebben we als pastoraatsgroep en locatieraad afscheid genomen. Er werden herinneringen opgehaald, anekdotes gedeeld over moeilijke, […]

Alpha en Omega

Openbaringen 22: 12 en 13: “Zie, Ik kom spoedig, en mijn loon breng Ik mee, om ieder te vergelden naar zijn werk. Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, de oorsprong en het einde.” Uit de Bijbel blijkt dat alle mensen voor de troon van God komen en dan beoordeeld […]

Hemels Jeruzalem

Openbaringen 21: 10 en 11: “En hij bracht mij in de geest op een zeer hoge berg en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, terwijl zij van God uit de hemel neerdaalde, stralend van de heerlijkheid Gods: zij schitterde als het kostbaarste gesteente, als kristalklare jaspis.” Jeruzalem is een bijzondere stad. Hoewel er veel grotere […]

Tranen

Openbaringen 21: 3 en 4: “Toen hoorde ik een machtige stem die riep van de troon: “Zie hier Gods woning onder de mensen! Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn, en Hij, God-met-hen, zal hun God zijn. En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer […]

Jongeren St. Jan: een hemels gastmaal

Onder deze titel organiseerde de Jongerengroep  een maaltijd voor mensen die wel eens in het zonnetje gezet mochten worden, omdat ze het zwaar hebben gehad. Via de Voedselbank, parochianen en de jongeren werden mensen benaderd. De bedoeling was hen een onvergetelijke avond te bezorgen. Door de coronamaatregelen was dat niet mogelijk. Toch wilden we hen […]

Jongeren St Jan: verdieping met gebed

Op vrijdagavond 24 september hadden we een verdiepingsavond met als thema “Gebed.” Wat een verrassende avond was het. De inleidende filmpjes van Sycamore gaven in de uitwerking heel veel stof om over te praten en met elkaar te delen. Bidden is zoveel meer dan een vlug gebed voor je maaltijd of het gezamenlijk mompelen van […]

geloofsgesprek Paulus Tilma

Voorafgaand aan zijn priesterwijding, gaf Paulus Tilma in een boeiend interview met Hans de Kruijff, zijn visie op kerk en geloof, specifiek voor jongeren. Kijk hier het interview terug.

Jongeren StJan: geloof in de maatschappij

Op 30 oktober was er een verdiepingsavond. Vanwege de corona maatregelen moesten we uitwijken qua locatie en werden we welkom geheten op de Hofzolder van de Open Hof, waarvoor hartelijk dank. Het thema was “wat kun je als jongeren met je geloof in de maatschappij.” Aan de hand van vragen gingen we links of rechts […]