Geloofsgemeenschap Heilig Hart Maarssen

Alpha en Omega

Openbaringen 22: 12 en 13: “Zie, Ik kom spoedig, en mijn loon breng Ik mee, om ieder te vergelden naar zijn werk. Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, de oorsprong en het einde.” Uit de Bijbel blijkt dat alle mensen voor de troon van God komen en dan beoordeeld […]

Hemels Jeruzalem

Openbaringen 21: 10 en 11: “En hij bracht mij in de geest op een zeer hoge berg en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, terwijl zij van God uit de hemel neerdaalde, stralend van de heerlijkheid Gods: zij schitterde als het kostbaarste gesteente, als kristalklare jaspis.” Jeruzalem is een bijzondere stad. Hoewel er veel grotere […]

Tranen

Openbaringen 21: 3 en 4: “Toen hoorde ik een machtige stem die riep van de troon: “Zie hier Gods woning onder de mensen! Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn, en Hij, God-met-hen, zal hun God zijn. En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer […]

klaar voor palmpasen

Op woensdag 6 april hebben we met wel 40 kinderen en hun ouders in de pastorie van de H. Hartkerk palmpaasstokken geknutseld. Eerst werd het verhaal over de Goede Week voorgelezen. Over hoe Jezus op zijn ezeltje de stad Jeruzalem binnenreed, over het laatste avondmaal, hoe hij werd gekruisigd. En hoe Jezus met Pasen weer […]

Op weg naar Pasen met kinderen

Vastentijd met kinderen In de vastenperiode is er elke week een kinderwoorddienst om 10 uur. Deze keer is het thema: “Sta op, laat zien wie je bent en waar je voor staat.” Aan de hand van de bijbelverhalen spiegelen we de kinderen, wie ben jij?  Hoe kun jij je talenten inzetten om in de voetsporen […]

M25: een hemels gastmaal

Onder deze titel organiseerde de Jongerengroep M25 een maaltijd voor mensen die wel eens in het zonnetje gezet mochten worden, omdat ze het zwaar hebben gehad. Via de Voedselbank, parochianen en de jongeren werden mensen benaderd. De bedoeling was hen een onvergetelijke avond te bezorgen. Door de coronamaatregelen was dat niet mogelijk. Toch wilden we […]

M25: sept 21: verdieping met gebed

Op vrijdagavond 24 september hadden we een verdiepingsavond met als thema “Gebed.” Wat een verrassende avond was het. De inleidende filmpjes van Sycamore gaven in de uitwerking heel veel stof om over te praten en met elkaar te delen. Bidden is zoveel meer dan een vlug gebed voor je maaltijd of het gezamenlijk mompelen van […]

geloofsgesprek Paulus Tilma

Voorafgaand aan zijn priesterwijding, gaf Paulus Tilma in een boeiend interview met Hans de Kruijff, zijn visie op kerk en geloof, specifiek voor jongeren. Kijk hier het interview terug.

M25 nov 20: Pepernoten

     Pepernoten bakken Op zondagmiddag 22 november zijn we onder leiding van Laura bij de scouting pepernoten gaan bakken. We kunnen momenteel geen activiteiten doen voor groepen. Daarom besloten we pepernoten te bakken voor mensen die wel een steuntje kunnen gebruiken. Na de open haard aangemaakt te hebben, gingen we de ingrediënten bij elkaar voegen, […]

M25 okt 20: geloof in de maatschappij

Op 30 oktober was er een verdiepingsavond. Vanwege de corona maatregelen moesten we uitwijken qua locatie en werden we welkom geheten op de Hofzolder van de Open Hof, waarvoor hartelijk dank. Het thema was “wat kun je als jongeren met je geloof in de maatschappij.” Aan de hand van vragen gingen we links of rechts […]

M25 juni 2020: corona, en nu?

Op vrijdagavond 5 juni hadden we sinds 2 maanden weer een bijeenkomst. Gast was zr Monica die ons deze avond meenam in een gesprek over de huidige tijd. We stelden onszelf de vraag: Wat doet de Coronacrises met je leven en wat haal je er voor jezelf uit? In een open gesprek kwamen niet alleen […]

voertuigzegening

ook uit Maarssen zijn afgelopen zondag diverse voertuigen gezegend voor een goede reis deze zomer.  Pastoor den Hartog zegende rollators, fietsen, scootmobielen, auto’s met en zonder dak en motoren.

M25: Dec 2019: ouderenbezoek

In december zijn we met onze groep spelletjes gaan doen in Merenhoef. Rummikub is nog steeds een populair spel bleek maar weer eens. Ook het sjoelen blijken een aantal ouderen nog verleerd te zijn. Een dankbare middag voor de ouderen zo blijkt steeds weer. We hebben een thema-avond gehouden over Maria. Wie was zij en […]

M25 Nov 2019: Bezoek gevangenen

M25 jongeren bezoeken gevangenen Op zondagmiddag 17 november verzorgden de jongeren van M25 een High Tea voor de vrouwen in de gevangenis van Nieuwersluis. Met ruim 15 jongeren gingen we op weg naar de gevangenis en namen alle spullen mee om een heerlijke High Tea te verzorgen. Samen met enkele vrouwen werden broodjes, scones, wraps, […]