Geloofsgemeenschap Heilig Hart Maarssen

spelmiddag

Vanuit de kinderwoorddienst komt er weer een spelmiddag in de kerk. 7 oktober a.s. Voor kinderen van 6-12 jaar.   Meld je aan voor 3 okt. bij:

Afscheid Even Thuis

Op maandag 4 september was het zover. De laatste bijeenkomst van Even Thuis. Na 5,5 jaar elke 1e maandag van de maand het parochiehuis veranderd te hebben in een huiskamer van ontmoeting, in de gelegenheid om even je verhaal persoonlijk te doen, in een maaltijd van delen, hebben we met alle mensen die ooit geweest zijn,...

Bijeenkomst Werkgroepen

Op zaterdag 9 september was er in het parochiehuis een bijeenkomst van de coördinatoren van de werkgroepen. Als Welkom team wilden we, op weg naar meer onderlinge verbinding en groei naar een familie van gelovigen, de coördinatoren elkaar laten ontmoeten en uitwisselen wat voor activiteiten er zoal plaatsvinden

Ariëns herdenking Enschede

De jaarlijkse Ariënsgedachtenis-viering zal ook dit jaar weer plaatsvinden op de derde zondag van november, te weten 19 november a.s. Zoals gebruikelijk wordt deze eucharistieviering gehouden in de Sint Jacobus de Meerderekerk aan de Oude Markt 1 te Enschede. Aanvang 11.00 uur.

Aanvaarden

Filippenzen 2: 2 en 3: “Maakt dan mijn vreugde volkomen door uw eenheid van denken, uw eenheid in de liefde, uw saamhorigheid en eensgezindheid. Geeft niet toe aan partijzucht en ijdelheid, maar acht in ootmoed de ander hoger dan uzelf.” Deze oproep van Paulus was nodig in de gemeenschap van Filippi. Deze oproep heeft haar […]

Bij Jezus en de naaste

Filippenzen 1: 23 en 24: “Ik word naar twee kanten getrokken: ik verlang heen te gaan om met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar voor u is het nuttiger dat ik nog hier blijf.” Deze woorden lijken vreemd, maar een variant kom je nog wel eens tegen bij oudere mensen die […]
Donderdagavond 21 september is de eerste bijeenkomst van 19.30 tot 21.00 uur in het parochiehuis in Maarssen. Van harte welkom als je tussen de 16/18 en 30 jaar oud bent.

Leven voor de Heer

Romeinen 14: 7 en 8: “Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, niemand sterft voor zichzelf alleen.  Zolang wij leven, leven wij voor de Heer, en sterven wij, dan sterven wij voor de Heer: of wij leven of sterven, Hem behoren wij toe.” Deze tekst kan nogal bijzonder binnenkomen en vraagtekens bij je oproepen. Is […]

Liefde en wet

Romeinen 13: 10: “De liefde berokkent de naaste geen enkel kwaad. Liefde vervult de gehele wet.” Wij worden geacht het wetboek van Nederland te kennen. Daarin staat wat we wel en vooral niet mogen doen. We kennen allemaal de verkeersregels en velen zijn ook de belangrijkste belastingregels machtig. Allemaal geboden en verboden en we vinden […]

Anders mens zijn

Romeinen 12: 2: “Stemt uw gedrag niet af op deze wereld. Wordt andere mensen, met een nieuwe visie. Dan zijt ge in staat om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, wat zeer goed is en volmaakt.” We zien elke dag wat de wereld er van maakt. Het gaat om […]

Jeugdcatechese start weer

Op vrijdag 8 september starten we dit schooljaar weer met Catechese. Deze keer in 2 leeftijdsgroepen: 6 t/m 10 jaar en 10 t/m 15 jaar. Komen jullie ook? De bijeenkomst is in het parochiehuis van de Heilig Hart Kerk, Breedstraat 1 in Maarssen. Wees welkom!

Gods wegen

Begrijpen wij iets van God? Paulus geeft aan dat we niets begrijpen van God. Ook diep gelovigen moeten op veel vragen het antwoord schuldig blijven. Met bepaalde voorstellingen kunnen we soms iets uitdrukken of in de buurt van een begrijpen komen. Toch blijft dat onvoldoende...

Wie ben je?

Romeinen 11: 29: “Want God kent geen berouw over zijn genadegaven noch over zijn roeping.” Misschien vind je van jezelf dat je het niet goed doet of niet voldoende mee kunt komen met wat de  maatschappij van je vraagt. Dat je talenten niet echt bijzonder zijn of dat je baan of functie niet meetelt. Dat […]

leren geven

Soms wil je iemand vastgrijpen en hem/haar toeschreeuwen: “Luister toch en begrijp het!” Je wilt dat omdat je iemand een verkeerde weg op ziet gaan, de persoon ongelukkig ziet en je de oplossing weet, maar de ander pakt het niet op. Zoiets moet Paulus ook gevoeld hebben bij zijn broeders uit de Joden die het evangelie...

Kloppen

Wat is een betrouwbaar getuigenis? In onze tijd van heel veel nepnieuws of gemanipuleerd nieuws voor eigen doeleinden, is het moeilijk te geloven dat wat er in de Bijbel is geschreven, uit een betrouwbare bron komt. Zo lang geleden en niet direct opgeschreven, de evangeliën lijken elkaar soms tegen te spreken of op zijn minst geven...

Raadsbesluit

Jezus is ons grote voorbeeld. Hoewel Hij precies deed wat God van hem vroeg, eindigt zijn leven in de dood aan het kruis, als een misdadiger. En toch was dit tot heil van Hem en van ons allemaal.

Bidden

De Geest geeft niet alleen ongemerkt in wat we mogen/kunnen bidden, maar geeft ons ook ongemerkt het antwoord, zo ontdekken we later.

Kindschap

Romeinen 8: 15: “De geest die gij ontvangen hebt, is er niet een van slaafsheid, die u opnieuw vrees zou aanjagen. Gij hebt een geest van kindschap ontvangen, die ons doet uitroepen: Abba, Vader!” Velen hebben de indruk dat wanneer je gelooft of bij een kerk behoort, dat je leven dan wordt afgenomen en je […]

Leven door de Geest

Een oproep waar we als maatschappij eens aandacht aan zouden moeten geven.

Doop

“Gij weet toch, dat de doop, waardoor wij een zijn geworden met Christus Jezus, ons heeft doen delen in zijn dood? Door de doop in zijn dood zijn wij met Hem begraven, opdat ook wij, zoals Christus door de macht van zijn Vader uit de doden is opgewekt, een nieuw leven zouden leiden.”