Geloofsgemeenschap Heilig Hart Maarssen

Gerry neemt afscheid van PG Maarssen

Tijdens de 3e restauratiefase begonnen, meer dan 20 jaar met hart en ziel ingezet als bestuurslid, als lid locatieraad en pastoraatsgroep…maar er is een tijd van komen en gaan, zo besloot Gerry Goedendorp. Tijdens de vergadering van afgelopen donderdag hebben we als pastoraatsgroep en locatieraad afscheid genomen. Er werden herinneringen opgehaald, anekdotes gedeeld over moeilijke, […]

Alpha en Omega

Openbaringen 22: 12 en 13: “Zie, Ik kom spoedig, en mijn loon breng Ik mee, om ieder te vergelden naar zijn werk. Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, de oorsprong en het einde.” Uit de Bijbel blijkt dat alle mensen voor de troon van God komen en dan beoordeeld […]

Hemels Jeruzalem

Openbaringen 21: 10 en 11: “En hij bracht mij in de geest op een zeer hoge berg en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, terwijl zij van God uit de hemel neerdaalde, stralend van de heerlijkheid Gods: zij schitterde als het kostbaarste gesteente, als kristalklare jaspis.” Jeruzalem is een bijzondere stad. Hoewel er veel grotere […]

Tranen

Openbaringen 21: 3 en 4: “Toen hoorde ik een machtige stem die riep van de troon: “Zie hier Gods woning onder de mensen! Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn, en Hij, God-met-hen, zal hun God zijn. En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer […]

Jongeren St. Jan: een hemels gastmaal

Onder deze titel organiseerde de Jongerengroep  een maaltijd voor mensen die wel eens in het zonnetje gezet mochten worden, omdat ze het zwaar hebben gehad. Via de Voedselbank, parochianen en de jongeren werden mensen benaderd. De bedoeling was hen een onvergetelijke avond te bezorgen. Door de coronamaatregelen was dat niet mogelijk. Toch wilden we hen […]

Jongeren St Jan: verdieping met gebed

Op vrijdagavond 24 september hadden we een verdiepingsavond met als thema “Gebed.” Wat een verrassende avond was het. De inleidende filmpjes van Sycamore gaven in de uitwerking heel veel stof om over te praten en met elkaar te delen. Bidden is zoveel meer dan een vlug gebed voor je maaltijd of het gezamenlijk mompelen van […]

geloofsgesprek Paulus Tilma

Voorafgaand aan zijn priesterwijding, gaf Paulus Tilma in een boeiend interview met Hans de Kruijff, zijn visie op kerk en geloof, specifiek voor jongeren. Kijk hier het interview terug.

Jongeren StJan: geloof in de maatschappij

Op 30 oktober was er een verdiepingsavond. Vanwege de corona maatregelen moesten we uitwijken qua locatie en werden we welkom geheten op de Hofzolder van de Open Hof, waarvoor hartelijk dank. Het thema was “wat kun je als jongeren met je geloof in de maatschappij.” Aan de hand van vragen gingen we links of rechts […]

Jongeren StJan 2020: corona, en nu?

Op vrijdagavond 5 juni hadden we sinds 2 maanden weer een bijeenkomst. Gast was zr Monica die ons deze avond meenam in een gesprek over de huidige tijd. We stelden onszelf de vraag: Wat doet de Coronacrises met je leven en wat haal je er voor jezelf uit? In een open gesprek kwamen niet alleen […]

voertuigzegening

ook uit Maarssen zijn afgelopen zondag diverse voertuigen gezegend voor een goede reis deze zomer.  Pastoor den Hartog zegende rollators, fietsen, scootmobielen, auto’s met en zonder dak en motoren.