Geloofsgemeenschap Heilig Hart Maarssen

Lichaam van Christus

1 Korintiërs 12: 12: “Het menselijke lichaam vormt met zijn vele ledematen een geheel; alle ledematen, hoe vele ook, maken tezamen een lichaam uit. Zo is het ook met de Christus.” Een geloofsgemeenschap is niet zo maar een verzameling van mensen. Het is een lichaam, een geheel dat bij elkaar hoort en waar iedereen een […]

liefhebben

1 Johannes 4: 7: “Vrienden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde komt van God. Iedereen die liefheeft is een kind van God, en kent God.” Wanneer je deze zin leest, dan lijkt het allemaal vrij gemakkelijk. Iedereen heeft wel iemand waarvan hij houdt of gehouden heeft. Als je van iemand houdt, dan ken je […]

Daden van liefde

1 Johannes 3:18: “Kinderen, wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen maar met concrete daden.” Geloven is niet alleen in de kerk samenkomen en daar fijn bij elkaar zitten. Geloven is op weg gaan. Dat gebeurt concreet door de zegen die we ontvangen aan het eind van de viering. Het is een zegen met […]

Kinderen Gods

1 Johannes 3: 2a: “Wij worden kinderen van God genoemd, en we zijn het ook.” Deze woorden van Johannes mogen we tot ons laten komen als een bemoediging. Je zult maar een kind van God zijn! Dat kan je veel geloof in jezelf geven. Het betekent namelijk dat de Schepper van alles, je als Zijn […]

God kennen

1 Johannes 2: 3 en 4: “Hoe weten wij dat wij God kennen? Er is maar een bewijs: dat we ons houden aan zijn geboden. Wie zegt dat hij Hem kent, maar zich niet houdt aan zijn geboden, is een leugenaar; in zo iemand woont de waarheid niet.” Johannes hamert er op dat we ons […]

In liefde ontmoeten

1 Johannes 5: 2: “Willen wij God liefhebben en zijn geboden onderhouden, dan moeten wij ook Gods kinderen liefhebben. Dat is onze maatstaf.” Deze regel is moeilijker dan het in eerste instantie lijkt. Het is maar net wat je onder Gods kinderen verstaat. Zijn dat degene die ook geloven en actief meedoen in de geloofsgemeenschap, […]

Pasen

Pasen is een grote feestdag, de grootste in de kerk en gelijk is het een groot mysterie. Wij zijn met Jezus gestorven en daardoor leven we.

Gezinsviering 14 april

Op 14 april is er weer een gezinsviering in Maarssen, met pastor ten Klooster. Van harte welkom

Majesteit

Filippenzen 2: 6 en 7: “Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God: Hij heeft zich van zichzelf ontdaan en het bestaan van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden.” Stel je voor dat je koningszoon bent en je hebt alles wat je hartje […]

Lijden

Er zijn mensen die in een ongezond lichaam worden geboren. Of zich dat nu direct uit of op latere leeftijd. Het kan een groot lijden zijn. Dan hebben we het nog niet gehad over de mensen die door menselijke handelingen onderdrukt, vervolgd en vermoord worden of honger lijden omdat ze op de “verkeerde” plek wonen.

Barmhartigheid

Is er een grotere liefde dan wie zijn leven geeft voor zijn vrienden? Dat zijn woorden van Jezus. Ja, en er is een grotere liefde. Namelijk de liefde van Jezus, die zijn leven gaf voor zijn vijanden.

Bijeenkomst Jongeren St Jan

Op maandag 11 maart komen we als Jongeren van St Jan om 19.30 uur weer bijeen in het parochiehuis aan de Breedstraat 1 in Maarssen. We gaan dan met elkaar op zoek naar wat belangrijk is in het leven. Deze keer gaan we het hebben over je naaste lief hebben als jezelf en dat verbinden we...

God voor ons

Krachtiger in het geloof dat we er niet alleen voor staan en dat wanneer we Jezus voetsporen volgen

Evangelie in dodenrijk

Zijn dood en verrijzenis is voor iedereen, van alle tijden. Hiermee wordt Gods grote liefde opnieuw zichtbaar.

Iedereen is belangrijk

Het belang van de gemeenschap is een hoger doel dan mijn eigen belang. Vrede met de mensen om je heen

jeugdcatechese aan de kook

Met groot enthousiasme gingen de tieners van onze jeugdcatechese groep aan de kook, onder de bezielende leiding van zuster Eustokhia en pastoor den Hartog

Huis Paaskaars

In verschillende locaties in onze parochie is er sinds enige jaren de mogelijkheid om een huispaaskaars te bestellen. We bieden nu dit mooie initiatief ook aan in onze geloofsgemeenschap.

nieuwe klepels

Hoort u ook elke zondagochtend de 3 grote klokken vanuit de toren van onze H.Hart kerk hun prachtige klanken over het dorp verspreiden, om mensen naar de mis te verlokken? Of hoe zij anders door de week vrolijk een bruiloft aankondigen of met één enkele zware klok de stemming rondom bij een begrafenis bepalen? Het is...

Toewijding

Paulus gaf zijn hele leven aan het volgen van Jezus. Alles stond in het teken van zijn trouw aan de Heer. Hij hoopt dat zijn volgelingen dat ook doen.

Het aardse

Hoe leef je volwaardig in deze wereld en hoe kun je er los van zijn, zodat je er niet in opgaat? Dat is nogal een opgave.