Geloofsgemeenschap Heilig Hart Maarssen

pelgrimage 2024

Wie durft het aan? Wie gaat er mee op pelgrimage in 2024 naar het Karmelietenklooster in Boxmeer? De pelgrimage is van Hemelvaartsdag 9 mei tot zaterdag 11 mei. Een Karmelietenklooster, de orde waar Titus Brandsma bij hoort. Wat zullen we in het gedachte goed van Titus Brandsma ontdekken en wat betekent dat voor ons leven?

Woord van kennis

Wat draagt geloven bij aan de gaven die je hebt? Word je door geloven intelligenter, slimmer of kun je beter leren?

Christus Koning

1 Corinthiërs 15: 25 en 26: “Want het is vastgesteld dat Hij het koningschap zal uitoefenen, tot Hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. En de laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood.” Het is Christus Koning, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Volgende week begint een kerkelijk nieuwjaar met de […]

Waakzaam

1 Thessalonicenzen 5: 1 en 6: “Gij weet zelf heel goed dat de dag des Heren komt als een dief in de nacht. Laten wij dan ook niet slapen als de anderen, maar waken en nuchter zijn.” Waakzaamheid is wat Paulus ons duidelijk wil maken. Waakzaam zijn op de komst van Jezus. Het gaat in […]

Kinderwoorddienst in Advent

Tijdens de Advent is er elke week een kinderwoorddienst in Maarssen. Alle kinderen (6-12) van harte welkom

Hoop op leven

1 Thessalonicenzen 4: 13: “Broeders en zusters, wij willen u niet in onwetendheid laten over het lot van hen die ontslapen zijn; gij moogt niet bedroefd zijn zoals de andere mensen, die geen hoop hebben.” Zo 1,5 week na Allerheiligen en Allerzielen lezen we deze woorden. De twee feesten die gaan over de verbinding die […]

Woord van God

1 Thessalonicenzen 2: 13: “En daarom danken wij God zonder ophouden, dat gij het goddelijk woord der prediking van ons hebt ontvangen en aanvaard, niet als een woord van mensen, maar als wat het inderdaad is: het woord van God zelf. En het blijft ook werkzaam in u die gelooft.” Er komt heel veel nieuws […]

Kerkproeverij 3 december

“Een open en enthousiaste geloofsgemeenschap waar iedereen welkom is en zichzelf mag zijn.” Dat zijn wij met zijn allen. Op 3 december , zondag van de 1e Advent, willen we daar extra aandacht aan geven. We vragen je om iemand mee naar de kerk te nemen.

Zichtbaar geloven

1 Thess. 1:8 “Van Tessalonica uit heeft het woord van de Heer weerklonken, en niet enkel in Macedonië en Achaïa; allerwegen is uw geloof in God bekend geworden. Wij hoeven niets meer te zeggen.” Wat een getuigenis wordt hier gegeven. Er hoeft niets meer gezegd te worden, iedereen heeft het geloof van deze geloofsgemeenschap gezien. […]

Missiezondag

Missiezondag 22 oktober Aanstaande zondag vieren wij wereldwijd Missiezondag. Wij vieren onze solidariteit met elkaar in gebed en in financiële ondersteuning.

Onophoudelijk gedenken

1 Thess. 1: 3: “Onophoudelijk gedenken wij voor het aanschijn van God, onze Vader, uw werkdadig geloof, uw onvermoeibare liefde en uw standvastige hoop op onze Heer Jezus Christus.” Zou de pastoor ook zo over ons spreken? Dat hij dagelijks voor ons bidt omdat we standvastig zijn in ons geloof en onvermoeibaar in de liefde? […]

Levensomstandigheden

Filippenzen 4: 12 en 13: “Ik weet wat armoede is, ik weet wat overvloed is. Ik ben volledig ingewijd. Ik kan volop eten en ik kan honger lijden, ik ben vertrouwd met overvloed en met gebrek. Alles vermag ik in Hem die mij kracht geeft.” Maken de omstandigheden de mens of maakt de mens de […]

Dankzegging

Filippenzen 4: 6: “Weest onbezorgd. Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking, en nooit zonder dankzegging.” In gesprek met God zijn noemen we bidden. Dat is feitelijk praten met God en Hem vertellen waar je mee bezig bent, wat je raakt, waar je bezorgd over bent en voor wie of […]

spelmiddag

Vanuit de kinderwoorddienst komt er weer een spelmiddag in de kerk. 7 oktober a.s. Voor kinderen van 6-12 jaar.   Meld je aan voor 3 okt. bij:

Afscheid Even Thuis

Op maandag 4 september was het zover. De laatste bijeenkomst van Even Thuis. Na 5,5 jaar elke 1e maandag van de maand het parochiehuis veranderd te hebben in een huiskamer van ontmoeting, in de gelegenheid om even je verhaal persoonlijk te doen, in een maaltijd van delen, hebben we met alle mensen die ooit geweest zijn,...

Bijeenkomst Werkgroepen

Op zaterdag 9 september was er in het parochiehuis een bijeenkomst van de coördinatoren van de werkgroepen. Als Welkom team wilden we, op weg naar meer onderlinge verbinding en groei naar een familie van gelovigen, de coördinatoren elkaar laten ontmoeten en uitwisselen wat voor activiteiten er zoal plaatsvinden

Ariëns herdenking Enschede

De jaarlijkse Ariënsgedachtenis-viering zal ook dit jaar weer plaatsvinden op de derde zondag van november, te weten 19 november a.s. Zoals gebruikelijk wordt deze eucharistieviering gehouden in de Sint Jacobus de Meerderekerk aan de Oude Markt 1 te Enschede. Aanvang 11.00 uur.

Aanvaarden

Filippenzen 2: 2 en 3: “Maakt dan mijn vreugde volkomen door uw eenheid van denken, uw eenheid in de liefde, uw saamhorigheid en eensgezindheid. Geeft niet toe aan partijzucht en ijdelheid, maar acht in ootmoed de ander hoger dan uzelf.” Deze oproep van Paulus was nodig in de gemeenschap van Filippi. Deze oproep heeft haar […]

Bij Jezus en de naaste

Filippenzen 1: 23 en 24: “Ik word naar twee kanten getrokken: ik verlang heen te gaan om met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar voor u is het nuttiger dat ik nog hier blijf.” Deze woorden lijken vreemd, maar een variant kom je nog wel eens tegen bij oudere mensen die […]
Donderdagavond 21 september is de eerste bijeenkomst van 19.30 tot 21.00 uur in het parochiehuis in Maarssen. Van harte welkom als je tussen de 16/18 en 30 jaar oud bent.