Lichaam van Christus

1 Korintiërs 12: 12: “Het menselijke lichaam vormt met zijn vele ledematen een geheel; alle ledematen, hoe vele ook, maken tezamen een lichaam uit. Zo is het ook met de Christus.”

Een geloofsgemeenschap is niet zo maar een verzameling van mensen. Het is een lichaam, een geheel dat bij elkaar hoort en waar iedereen een plek heeft. Vele talenten en gaven komen bij elkaar en vullen elkaar aan. Al die losse mensen vormen met elkaar een lichaam en dat noemen we ook vaak het lichaam van Christus. Niet alleen het Brood in de eucharistie, maar ook als gemeenschap vormen we dat lichaam. Dat betekent dat we elkaar nodig hebben en vaak meer dan we beseffen.

Ik kan niet alles en heb bepaalde gaven en talenten niet. Mijn broeders of zuster in de kerk heeft die gave of dat talent wel en ik heb dat nodig. Samen vormen we zo een lichaam dat niet alleen in de kerk, maar ook in de maatschappij kan functioneren en dienstbaar kan zijn aan de ander.

Juist in deze tijd waarop we vaak met onszelf bezig zijn, met mijn behoeften en mijn ‘genieten’. In het koninkrijk gaat het niet om jezelf, het gaat om de ander en om het totaal van mensen die aan elkaar toegevoegd zijn. Wij zijn de vanzelfsprekende verbinding met elkaar kwijt. Laat de kerk, de geloofsgemeenschap een plek zijn waar je elkaar ontmoet, elkaar waardeert en accepteert. Dan kan het als een lichaam functioneren waar ieders gave en talent kan opbloeien.