Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus – Vinkeveen/Waverveen

(tijdelijk) Nieuwe tijd Eucharistieviering Vinkeveen

N.a.v. de persconferentie afgelopen vrijdag  zijn er verschillende versoepelingen doorgevoerd, maar de sluitingstijd van winkels blijft nog 17:00 uur. Deze tijd van 17.00 uur heeft ook voor onze geloofsgemeenschap nog steeds consequenties wat betreft de Eucharistievieringen op de zaterdagavond Om toch de Eucharistie in Vinkeveen te vieren heeft het pastoraal team, na overleg, besloten om […]

Vieringen komende weekenden

Op vrijdag 14 januari zal er weer een persconferentie zijn. Tot die tijd geen vieringen/bijeenkomsten na 17.00 uur daarom  is op zondag 9 januari 12.00 uur Eucharistieviering met pastor Schyns als celebrant. Zondag 16 januari 10.00 uur zal vanuit de Gereformeerde kerk de Morgenster de oecumenische viering worden verzorgd. Deze viering zal alleen via livestream te […]

Reserveren voor kerstviering is niet meer mogelijk

Helaas is het vanaf heden niet meer mogelijk om te reserveren voor de Eucharistieviering op 1e Kerstdag. ‘De stal is vol geboekt” en daarmee is het huidige aanbevolen aantal kerkgangers van 50 personen bereikt. Wel kunt u met ons meevieren via Vierkerstmis.nl of via stjandedoper-vechtenvenen.nl menu digitaal. U kunt dan zelf een keuze maken via […]

Verdere aanscherping coronamaatregelen

Naast de eerder afgekondigde maatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk, hebben de bisschoppen besloten tot nog verdere aanscherping in verband met de afgekondigde lockdown per 19 december. Begin december werden al de publieke vieringen na 17.00 uur geschrapt en daarmee ook alle publieke kerstnachtvieringen om zo op kerstavond een massale beweging van kerkgangers te voorkomen. Nu […]

Kerstboodschap van bisschoppen

De rooms-katholieke bisschoppen van Nederland publiceerden op woensdag 15 december een boodschap voor Kerstmis. In verband met de coronamaatregelen kunnen de kerstdagen niet worden gevierd met grote bijeenkomsten maar, schrijven de bisschoppen, “wel kunnen we daardoor aandacht geven aan de volle betekenis van Kerstmis: de komst van Christus in ons leven en in de wereld. […]

Aanmelden voor vieringen tijdens Kerstmis

Door de  coronamaatregelen is de Eucharistieviering op Kerstavond komen te vervallen. 1e Kerstdag 10.30 uur: Eucharistieviering met pastor Huisin’tveld als celebrant en m.m.v Koor Spirit. Voor deze viering dient u zicht aan te melden via mail: of telefonisch 0297- 261375 14.00 uur: Vietnamese Eucharistieviering Oudejaarsdag vrijdag 31 december 9.00 uur: Eucharistieviering Zaterdag 1 januari […]

Vanaf zaterdag 4 december GEEN Eucharistievieringen om 19.00 uur

Nav de aangescherpte corona maatregelen zullen vanaf zaterdag 4 december GEEN Eucharistievieringen zijn om 19.00uur Zondag 12 en 19 december zal om 12.00 uur een Eucharistieviering zijn met Pastoor den Hartog als celebrant.

Uitbreiding coronamaatregelen RK kerk

Er is bericht ontvangen dat de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholiek kerk zijn uitgebreid. Op de website van het Aartsbisdom vindt u de algemene mededeling. Voor de locatie Vinkeveen betekent dat dat de zaterdagavond vieringen per 4 december komen te vervallen. Echter op zondag 12 december en zondag 19 december zal om 12.00 uur in de […]

Vier Kerstmis

Op vrijdag 26 november, net voor het begin van de Advent, gaat de website VierKerstmis.nl online. Dit initiatief van de Nederlandse R.-K. bisschoppen roept iedereen op om zoveel mogelijk Kerstmis te vieren in de eigen plaatselijke Kerk. In onze parochie St Jan de Doper staat vanaf 26 november het vieringenrooster voor december online. Daar kunt […]

Voorbereiding Eerste Communie

Na de herfstvakantie starten we met de voorbereiding voor de Eerste Communie. Zit uw kind nu op de basisschool in groep 4 of in een hogere groep en wilt u het laten deelnemen aan de voorbereiding, neemt u dan contact op met het centraal secretariaat van de parochie:   Om deel te nemen aan het […]

Herinvoering coronamaatregelen

Naar aanleiding van de oplopende corona besmettingen  wordt door de Nederlandse Bisschoppen gevraagd een aantal corona maatregelen, die al eerder golden, weer opnieuw toe te passen in de kerk. De koorden aan de banken zijn al blijven hangen in de kerk, maar we vragen u om overal de 1,5 m afstand aan te houden. Ook […]

Coronaregels

https://stjandedoper-vechtenvenen.nl/versoepeling-corona-regels-per-25-september/
Mariaviering Vinkeveen

Mariavieringen

In de maand oktober zullen op woensdag 6 oktober en 20 oktober om 19.00 uur Mariavieringen worden gehouden. Voorganger van deze vieringen zij Pastor Schyns of Pastoor den Hartog. U bent van harte uitgenodigd.  

Inloop concert tijdens Open Monumentendag 11 september

Zoals u al weet is de H.Hart van Jezus kerk in Vinkeveen tijdens Open Monumentendag op zaterdag 11 september open voor bezichtiging. De Stichting Oude Hollandse Waterlinie organiseert tijdens de Open Monumentendagen een aantal klassieke inloop concerten. Eén van deze concerten  vindt plaats in de H. Hart van Jezus kerk in Vinkeveen, Het concert duurt […]

Inspiratie bij de Morgenster

Dit najaar hoopt De Morgenster in Vinkeveen weer te kunnen starten met een aantal ontmoetingen en graag maken zij het aanbod bij u kenbaar. Op dinsdag 28 september 2021 geeft Angela Strubbe een presentatie over Gezinsbuddy in de Ronde Venen. U wordt geïnformeerd en geïnspireerd over de stichting Gezinsbuddy en hun aanpak en werkwijze. Entree is een vrijwillige bijdrage […]