Stichting Vallis Pacis

Familie Vredendaal

De familie Vredendaal, een vooraanstaande vervenersfamilie uit Vinkeveen, is tot op de dag van vandaag van onschatbare waarde geweest voor de Heilig Hart van Jezus kerk in VInkeveen.

De Familie was niet alleen erg actief in de parochie, maar leverde ook een grote bijdrage aan het interieur van de Heilig Hart van Jezus kerk. Tussen 1915 en 1918 schonken zij een drietal glas-in-loodramen aan de kerk ten behoeve van de Maria kapel. In de kerk staat ook een orgel van mevrouw Vredendaal, die gedurende haar leven jarenlang tijdens de vieringen in onze kerk de zangkoren op zowel het monumentale kerkorgel als op haar eigen orgel begeleidde.

Stichting Vallis Pacis

In 1982 richtten Willem en Coby Vredendaal de Stichting Vallis Pacis ( Dal van vrede) op, met het doel zorg te dragen voor het onderhoud en verfraaiing van de Heilig Hart van Jezus kerk in Vinkeveen, de bijbehorende pastorie en de graven van de familie Vredendaal. Om dit doel te realiseren, kreeg de Stichting de beschikking over de nalatenschap van de familie.

Daarnaast werft de Stichting actief gelden bij personen en instellingen die het  doel van de Stichting een warm hart toedragen. Daarnaast organiseert de Stichting evenementen in de kerk.

Rijksmonument

De kerk is niet meer uit het dorpsbeeld en landschap weg te denken en is, net als de Vinkeveense plassen, onlosmakelijk verbonden aan Vinkeveen. Kortom, een bezit en verantwoordelijkheid van ons allemaal. Mede om die reden zijn de kerk , de pastorie en het orgel tot Rijksmonument verklaard.

Gericht op de toekomst

De afgelopen jaren heeft de kerk een grondige restauratie ondergaan. Echter in een dergelijk gebouw blijft altijd werk zitten en dat kost geld, veel geld. De Stichting Vallis Pacis wil de Heilig Hart van Jezus kerk nog generaties lang in stand houden, maar kan dat natuurlijk niet alleen en heeft daarbij uw (financiële) steun nodig.

Wanneer u dit monumentale kerkgebouw een warm hart toedraagt kunt u de Stichting steunen door middel van een bijdrage, schenking of legaat. Dit geldt natuurlijk ook voor bedrijven of instellingen. Belangrijk is dat daarbij wordt vermeld dat de gelden ten goede komen aan de Stichting Vallis Pacis. De Stichting valt onder de ANBI-regeling, die u fiscale voordelen kan opleveren. De notaris kan u hierover volledig informeren.

Bankrekeningnr: NL 06 RABO 0195.2355.33 t.n.v. Stichting Vallis Pacis, Vinkeveen

Klik hier om naar de website van de Stichting Vallis Pacis te gaan

Openingstijden voor bezichtiging van de kerk: De maanden juli – augustus op woensdag en zaterdag van 13.00 uur – 16.00 uur en op afspraak. Tel.0297-261375 of 06-30206158