Actie Kerkbalans en Periodiek Schenken

U kunt periodieke giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) (bij voorbeeld de parochie St. Jan de Doper en de daartoe behorende geloofsgemeenschappen) doen met een onderhandse overeenkomst van schenking: een overeenkomst tussen de gevende en de ontvangende partij. Voorwaarde daarbij is dat u de overeenkomst voor tenminste 5 jaar aangaat.

Meer informatie op de site van de belastingdienst.