Oecumene / IKO

Oecumene in De Ronde Venen : het InterKerkelijk Overleg

Het InterKerkelijk Overleg De Ronde Venen (sinds mei 1973) is volop actief aanwezig in De Ronde Venen. Kerken en parochies uit de Ronde Venen verenigden zich in dit oecumenisch overleg: voorheen gereformeerde en hervormde, maar sinds 2004 de drie protestantse gemeenten uit Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis, en de Rooms-Katholieke parochies van De Hoef, Mijdrecht/Wilnis en Vinkeveen, sinds 1 januari 2010 deel uitmakend van de parochie Sint Jan de Doper – Vecht en Venen.

Het geloof in de ene God, Vader, Zoon en de Heilige Geest verbindt ons aan elkaar.

Doelstelling van het I.K.O. is de leden van de aangesloten kerken en parochies ondersteunen om in getuigenis en dienst gestalte te geven aan de gemeenschap der heiligen.

Participatie in het I.K.O. is mogelijk voor iedere kerk, gemeente en parochie die aangesloten is bij de Raad van Kerken in Nederland.