Oecumene / IKO

Oecumene in De Ronde Venen : het InterKerkelijk Overleg

Het InterKerkelijk Overleg De Ronde Venen (sinds mei 1973) is ook in 2017 volop actief aanwezig in De Ronde Venen. Kerken en parochies uit de Ronde Venen verenigde zich in dit oecumenisch overleg: voorheen gereformeerde en hervormde, maar sinds 2004 de drie protestantse gemeenten uit Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis, en de Rooms-Katholieke parochies van De Hoef, Mijdrecht/Wilnis en Vinkeveen, sinds 1 januari 2010 deel uitmakend van het parochieverband Sint Jan de Doper – Vecht en Venen.

Het geloof in de ene God, Vader, Zoon en de Heilige Geest verbindt ons aan elkaar.

Doelstelling van het I.K.O. is de leden van de aangesloten kerken en parochies ondersteunen om in getuigenis en dienst gestalte te geven aan de gemeenschap der heiligen.

Participatie in het I.K.O. is mogelijk voor iedere kerk, gemeente en parochie die aangesloten is bij de Raad van Kerken in Nederland.

Voorzitter: zr. Monica Raassen (Breukelen)

secretaris: ds Piet Ravensbergen (Wilnis)

 

Activiteiten

In januari is er aandacht voor de Week van gebed om eenheid onder christenen, i.s.m. de Raad van Kerken en Missie Nederland. Kijk eens op www.raadvankerken.nl

Op de eerste vrijdag van maart om 19u. vindt in De Rank (Mijdrecht) de viering van de Wereldgebedsdag plaats. Meer informatie: www.wereldgebedsdag.nl

In september is er in Vinkeveen een oecumenische viering in het kader van de Vredesweek i.s.m. PAX. www.vredesweek.nl

Jaarlijks wordt huis aan huis een Kerstgroet verspreid, met vermelding van de verschillende kerstvieringen in de RondeVeense kerken. Hierin participeren ook de hervormde en evangelische gemeenten en de oudkatholieken kerk.

Plaatselijke toerusting

Vanaf september 2016 brengt het I.K.O. voor het eerst een gezamenlijke toerustingsfolder uit: Geloven in Ontmoeting in De Ronde Venen . Het eigen vormingswerk van de verschillende kerken werd zo onder het voetlicht gebracht.

Ook voor seizoen 2021- 2022,verschijnt een toerustingsfolder.

Taizévieringen in De RondeVeense kerken

Sinds september 2016 vonden er Taizévieringen plaats, gaandeweg het jaar door in de kerkgebouwen van de aangesloten gemeenten en parochies.

Dit seizoen worden er twee Taizévieringen gehouden, beide in De Rank, Prins Bernardlaan 2 in Mijdrecht. Ze vinden plaats op de eerste zondag van de winter- respectievelijk zomertijd, dat is op 31 oktober en 27 maart. Om 17.00 uur worden de liederen ingestudeerd, gevolgd door een eenvoudige maaltijd om 18.00 u. Naast deelname aan het volledige programma is het ook mogelijk om aan te schuiven om 18.00 u of uitsluitend deel te nemen aan de viering zelf om 19.00 u. Opgave voor het instuderen van de liederen en de maaltijd is noodzakelijk. Dat kan door het sturen van een email aan

Iedereen is welkom om deel te nemen aan deze inspirerende vieringen.

Meer weten over de aangesloten kerken?

pgmijdrecht.nl

pknontmoetingskerkwilnis.nl

morgenstervinkeveen.nl

stjandedoper-vechtenvenen.nl