Locatie raad/pastoraatgroep

Locatie raad
De locatie raad bestaat uit personen, die uit de eigen geloofsgemeenschap komen. Zij worden benoemd door het bestuur en vervullen hun functie gedurende maximaal twee maal vier jaar.

De locatie raad  bepaalt zelf wie als voorzitter, secretaris en penningmeester optreden en verdeelt intern de eigen taken. De locatie raad organiseert alles omtrent de praktische gang van zaken van de locatie, te weten

  • de dagelijkse zorg rondom het (kerk) gebouw
  • het organiseren van het vrijwilligerswerk, eventuele commissies en werkgroepen in de eigen gemeenschap
  • de administratie, op aanwijzing van het bestuur, de inkomsten van de actie Kerkbalans, collectes en dergelijke en de kleine regulier uitgaven.

Jaarlijks legt de locatie raad in de maand oktober een begroting voor haar eigen werkzaamheden voor aan het bestuur en deze begroting strekt als grondslag voor de werkzaamheden voor het komende jaar. Naast het bestuur is ook een extra persoon specifiek aangesteld voor het toezicht op de gebouwen. We zijn blij dat we Dirk Compier bereid hebben gevonden deze functie de komende 4 jaar in te vullen.

De locatie raad kan geen rechtshandelingen verrichten of de Parochie rechtsgeldig vertegenwoordigen.

[/h4su_column]
locatie
Joke van Leeuwen, penningmeester
Koos van Geest, voorzitter

 

 

 

 

 

 

 

Pastoraatgroep
De pastoraatgroep coördineert de pastorale activiteiten van de geloofsgemeenschap. Zij doet dit in nauw overleg met het pastorale team van de parochie en de locatie raad. Er zijn meerdere werkvelden, maar zijn bij ons niet strak afgebakend.

Liturgie, parochie-opbouw, catechese, diaconie en oecumene.

pg
Helma vd Meer
pg
Resi Speijer
[/h4su_row]

Contactpastor is  Pastoor R. den Hartog.