Vieringen

Alle vieringen in de parochie zijn te vinden op de parochiesite!

Voor Mijdrecht/Wilnis  JAAR C

5 aug. 09.30 u  1e vrijdag      pastoor den Hartog

7 aug.  11.00 u                        pastor ten Klooster

9 aug.  19.00 u                        pastoor den Hartog

14 aug. 11.00 u                       pastoor den Hartog

15 aug. 19.00 u                       pastoor den Hartog   Maria ten Hemelopneming

16 aug. 19.00 u                       pastoor den Hartog

21 aug. 11.00 u                       pastor ten Klooster

23 aug. 19.00 u                       pastoor den Hartog

28 aug. 11.00 u                       pastoor den Hartog

30 aug. 19.00 u                       pastoor den Hartog

02 sep. 09.30 u                       pastoor den Hartog  vanaf 09.00 u aanbidding

04 sep. 11.00 u                       pastor Schyns                                                Cantare Dominum

06 sep. 19.00 u                       pastoor den Hartog

11 sep  11.00 u                       pastor ten Klooster                                        Gaudiozo

13 sep. 19.00 u                       pastoor den Hartog

18 sep. 11.00 u                       priester dominicaan Huisintveld                   Progression

20 sep. 19.00 u                       pastoor den Hartog

25 sep. 11.00 u                       pastor F. Schyns                                               Laus Deo

27 sep. 19.00 u                       pastoor den Hartog

2 okt.    11.00 u                       pastoor den Hartog                                          Cantare Dominum

2 okt.    15.00 u                       pastoor den Hartog  Maria lof 15.00 u

4 okt.    19.00 u                       pastoor den Hartog

6 okt.    19.00 u                       rozenkransgebed  parochiaan

7 okt.    09.30 u                       pastoor den Hartog v.a. 09.00 u aanbidding

9 okt.    11.00 u                       pastor Schyns                                                       Progression

11 okt   19.00 u                       pastoor den Hartog

13 okt   19.00 u                       rozenkransgebed  parochiaan

16 okt   11.00 u                       pastoor den Hartog                                             Scola Cantorum

18 okt   19.00 u                       pastoor den Hartog

20 okt   19.00 u                       rozenkransgebed  parochiaan

23 okt   11.00 u                       pastor Schyns                                                      Laus Deo

25 okt   19.00 u                       woordviering/ parochiaan

27 okt   19.00 u                       rozenkransgebed  parochiaan

30 okt   11.00 u                       pastoor den Hartog                                              Cantare Dominum

1 nov    19.00 u                        pastoor den Hartog    Allerheiligen

2 nov    19.00 u                        pastoor den Hartog    Allerzielen                       Progression/Rouwkoor

4 nov    09.30 u                        pastoor den Hartog    v.a. 09.00 u aanbidding

6 nov    09.30 u                        pastoor den Hartog    St. Maarten

13 nov  11.00 u                        pastoor den Hartog                                              Laus Deo

15 nov  19.00 u                        pastoor den Hartog

19 nov  10.30 u                        eucharistie/ mogelijkheid om ziekenzalving te ontvangen (aanmelden)

20 nov  11.00 u                        pastor ten Klooster    Christus Koning              Gaudiozo

22 nov  19.00 u                        pastoor den Hartog

JAAR A

27 nov   11.00 u                      pastor Schyns            1e zo Advent                      Cantare Dominum

29 nov   19.00 u                      pastoor den Hartog

2 dec     09.30 u                      pastoor den Hartog    v.a. 09.00 u aanbidding

4 dec     11.00 u                      pastoor den Hartog    2e zo Advent                      Progression

6 dec     19.00 u                      pastoor den Hartog

11 dec   11.00 u                      pastor ten Klooster                                                   Rouw&trouwkoor

13 dec   19.00 u                      pastoor den Hartog

18 dec   11.00 u                      pastor Schyns

20 dec   19.00 u                      pastoor den Hartog

24 dec   19.00 u                      pastor Schyns                                                             Cantare Dominum

24 dec   21.00 u                      pastoor den Hartog                                                    Progression

25 dec  11.000 u                     pastor ten Klooster          1e Kerstdag                     Laus Deo

26 dec  11.00 u                       pastor ten Klooster           Feest H. Familie             Gaudiozo

27 dec  19.00 u                       pastoor den Hartog

31 dec  19.00 u                       pastoor den Hartog           Oudjaarsavond              Ireen v Bijnen

1 jan     11.00 u                        pastor Schyns                    Nieuwjaarsdag              Ireen v Bijnen