Vieringen

Alle vieringen in de parochie zijn te vinden op de parochiesite!

Voor Mijdrecht/Wilnis  zondagviering 11.00 u; dinsdag 19.00 u, vanaf 18.30 aanbidding; 1e vrijdag 10.00 u, vanaf 09.30 u aanbidding.

Dinsdagen 04.07, 11.07 en 18.07 zijn woordvieringen! 1e vrijdag 07.09 vervalt.

02.07   pastoor den Hartog       St. Caecilia en Cantare

09.07   pastor Ten Klooster       Progression

16.07   pastor Ten Klooster       Gaudiozo

23.07   pastor Schyns                 Cantare Dominum

30.07   pastoor den Hartog

06.08   pastor Huisintveld           piano Theo van Dijk

13.08   pastoor den Hartog         piano Ireen van Bijnen

15.08   pastoor den Hartog         piano Ireen van Bijnen   Maria ten Hemelopneming  19.00u.

20.08   pastor Ten Klooster

27.08   pastor Tilma                      piano Ireen van Bijnen

03.09   pastoor den Hartog          Gaudiozo

10.09   pastor Ten Klooster          Progression

17.09   pastor Huisintveld            Cantare Dominum

24.09   pastor Schyns                    Laus Deo/koor Maarssen

01.10   pastor Schyns                    Gaudiozo /Ireen

01.10   pastoor den Hartog           Laus Deo       17.00 u Marialof

08.10   pastor Ten Klooster           Cantare Dominum

15.10   pastoor den Hartog            Progression en koor Maarssen

22.10   pastor Schyns                      Laus Deo

29.10   pastoor den Hartog

01.11   pastoor den Hartog             Laus Deo                                        Allerheiligen    19.00 u

02.11   pastoor den Hartog             Progression/Rouw- en Trouwkoor  Allerzielen  19.00 u

05.11   pastor Ten Klooster             Gaudiozo

12.11   pastoor den Hartog              Cantare Dominum

19.11   pastor Schyns                        Schola Cantorum

26.11   pastoor den Hartog               Progression                                       Christus Koning

Via onderstaande link komt u bij de data van alle orgelconcerten vanaf september 2023.