Woord van de pastoor

Verder samen op weg

De zomermaanden is een uitgelezen periode om terug te kijken op het afgelopen (werk) jaar en alvast vooruit te kijken en plannen te maken. Mijn vakantie mocht ik invullen met enkele dagen in de Belgische Ardennen. Genietend van het prachtige uitzicht en van een kop koffie kwamen de corona periode, de bijeenkomsten over het synodale proces, de eerste communieviering, de laatste reguliere viering in de locatie Loenen en het vieren van het 12,5-jarig bestaan van de parochie naar voren. Wat is er het aflopen jaar veel gebeurt.

Al deze activiteiten hebben plaatsgevonden in onze parochie. De parochie die een plaats mag zijn van gemeenschap, van gebed, van het zoeken naar God. Want dat is wat ons toch telkens samen mag brengen. Het zoeken naar God in ons dagelijks leven, in het vieren van de sacramenten en de uitvoeren van de werken van Barmhartigheid.

Door alle informatie die we de hele dag op ons af zien komen, zou de missie van onze kerk haast kunnen vertroebelen. In het Evangelie heeft Jezus zijn leerlingen, en daarmee ons, twee duidelijke opdrachten gegeven. “Doe dit om mij te gedenken” (Lc 22: 19)
en “Ga dan heen en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest” (Mt 28: 19)

Ons geloof in Jezus Christus mogen we in de parochie vieren en getuigen van ons geloof in ons doen en laten. Om ons geloof te belijden hebben we elkaar nodig en daarom is het zo mooi dat het synodale, dat betekent samen op weg, proces van start is gegaan. Iedere parochiaan wordt uitgedaagd om mee te denken en te werken in de parochie.

De parochie, is net als de wereld en de wereldkerk, voortdurend in beweging. Dat we gesteund door de Heilige Geest, door ons gebed en onze verbondenheid met elkaar telkens nieuwe wegen vinden om ons geloof te belijden en de unieke relatie met Jezus Christus te onderhouden in geloof, hoop en liefde.

Pastoor R. den Hartog