foto-impressie viering pastor Paulus Tilma 13 juni Maarssen

Een foto-impressie van de Eucharistieviering waarin Paulus Tilma celebreerde in Maarssen.

Paulus Tilma priester gewijd

Op het feest van de H. Bonifatius, zaterdag 5 juni 2021, werd Paulus Tilma door Mgr. Woorts tot priester gewijd. Pastoor den Hartog en pastor Schyns waren hierbij aanwezig. Ze legden hem de handen op, waarmee hij werd opgenomen in de kring van de priesters.

Versoepeling coronamaatregelen in de R.-K. Kerk vanaf 5 juni

Met ingang van 5 juni aanstaande voert de overheid een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door. In dit bericht leest u over de versoepelingen in het maximum aantal gelovigen dat een viering mag bijwonen

Priesterwijding Paulus Tilma

Op zaterdag 5 juni om 10.30 uur wordt Paulus Tilma, voormalig parochiaan van de geloofsgemeenschap in Maarssen, tot priester gewijd in Utrecht. Vanwege de coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om hier vanuit de parochie bij aanwezig te zijn. Een link naar de livestream van de wijding staat in dit bericht.

Cantorcursus

Cantorcursus binnen ons bisdom In de afgelopen jaren, en vooral het afgelopen jaar, is de functie van de taak cantor, steeds nadrukkelijker in beeld gekomen. Met name door de maatregelen rondom de corona pandemie, hebben we binnen ons bisdom met regelmaat een cantor in vieringen de liturgische muziek zien verzorgen. Het is niet uit te […]

Oriëntatie- en basiscursus Koordirectie

Dit najaar start de Kerkelijk instelling Sint Caecilia aartsbisdom met de oriëntatie- en basiscursus koordirectie (2021 -2022) op verschillende locaties binnen het bisdom Utrecht. De cursus bestaat uit vijftien zaterdagen van 10.00 – 14.00 uur met een frequentie van ongeveer een keer per twee weken, te beginnen in de laatste maanden van dit jaar, docent […]

Zingende jeugd is slimmer!

Op zaterdag 2 oktober a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht een studie- en ontmoetingsdag voor kinder-, jeugd- en jongerenkoren met als thema “Zingende jeugd is slimmer”. Kinderen en jongeren zingen graag, veelvuldig en zonder al te veel schroom. Dit gebeurt thuis, op school en ook in de kerk. En wat […]

Beperkte verruiming per 29 april voor grote kerkgebouwen

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn.

Father Dave Fonds giften goed besteed

In onze parochie is in diverse geloofsgemeenschappen gecollecteerd voor het Father Dave Fonds. De zakjes zijn gekocht van het Father Dave Fonds, er zit voedsel (o.a. rijst) in voor de arme mensen, die geen eten meer kunnen betalen als gevolg van de pandemie en de maatregelen tegen het virus. Er zijn veel mensen die geen […]

Eerste Communie 2021

Vanwege het coronavirus worden de Eerste Communievieringen 2021 worden verplaatst naar het najaar.

Inspimentjes van het Interkerkelijk Overleg De Ronde Venen

Sinds 15 juli 2020 wordt er tweemaal per maand (op de 1e en de 15e) een nieuw Inspimentje geplaatst op het volgende YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCOFpvmUeFz75u0AzseBVlGg/ U wordt van harte uitgenodigd dit ter inspiratie te bekijken en beluisteren. Inmiddels kunt u kijken naar: een introductiefilmpje, een item over Vakantie (Erick Versloot en Elise Jansen PKN Mijdrecht) […]

Vieringen online te volgen

In deze moeilijke tijd is het mogelijk vanaf verschillende locaties de vieringen online te volgen. De viering in de H.H. Cosmas en Damianuskerk in Abcoude op zondag om 11.00 uur is te volgen via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1913-HH-Cosmas-en-Damianuskerk-Abcoude/events De viering in de H. Antonius van Padua kerk in De Hoef is te volgen via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2280-Antoniuskerk-de-Hoef De viering in […]

Pastoor den Hartog

Lees meer
Pastor Schyns

Pastor Schyns

Zuster Monica

Zr. Monica

Jos van Os

Jos van Os