‘En het gaat niet meer over….’

Dit artikel staat deels in ons parochieblad ONE, hier vindt u het volledige interview.

Father Dave Fonds

Pastor Dave heeft ons vanuit de Filippijnen laten weten dat vanuit het fonds een operatie is betaald, voor iemand die daar het geld niet voor had. De operatie is geslaagd, de patiënt is erg blij. Dank voor uw gaven.

Wereld Jongerendagen op Ameland januari 2022

Nu er weer meer kan en mag in de samenleving als het gaat om corona, komt er ook weer perspectief op de Wereldjongerendagen. Het vooruitzicht om de Wereldjongerendagen (WJD) samen te vieren ziet er positief uit. 14-16 januari 2022 wordt WJD@Home georganiseerd op Ameland.

Passiespelen 5 september 2021

Zondag 5 september 2021 vinden de Passiespelen in Tegelen plaats. We willen hier met een bus vanuit de parochie heen gaan. Aanmelden kan tot 5 augustus.

Update met verdere versoepelingen van coronaprotocol in R.-K. Kerk

De Nederlandse bisschoppen komen voor de Rooms-Katholieke Kerk met een update van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ die ingaat op zaterdag 26 juni. In de update wordt een aantal versoepelingen aangekondigd.

Paulus Tilma priester gewijd

Op het feest van de H. Bonifatius, zaterdag 5 juni 2021, werd Paulus Tilma door Mgr. Woorts tot priester gewijd. Pastoor den Hartog en pastor Schyns waren hierbij aanwezig. Ze legden hem de handen op, waarmee hij werd opgenomen in de kring van de priesters.

Oriëntatie- en basiscursus Koordirectie

Dit najaar start de Kerkelijk instelling Sint Caecilia aartsbisdom met de oriëntatie- en basiscursus koordirectie (2021 -2022) op verschillende locaties binnen het bisdom Utrecht. De cursus bestaat uit vijftien zaterdagen van 10.00 – 14.00 uur met een frequentie van ongeveer een keer per twee weken, te beginnen in de laatste maanden van dit jaar, docent […]

Zingende jeugd is slimmer!

Op zaterdag 2 oktober a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht een studie- en ontmoetingsdag voor kinder-, jeugd- en jongerenkoren met als thema “Zingende jeugd is slimmer”. Kinderen en jongeren zingen graag, veelvuldig en zonder al te veel schroom. Dit gebeurt thuis, op school en ook in de kerk. En wat […]

Eerste Communie 2021

Vanwege het coronavirus worden de Eerste Communievieringen 2021 worden verplaatst naar het najaar.

Inspimentjes van het Interkerkelijk Overleg De Ronde Venen

Sinds 15 juli 2020 wordt er tweemaal per maand (op de 1e en de 15e) een nieuw Inspimentje geplaatst op het volgende YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCOFpvmUeFz75u0AzseBVlGg/ U wordt van harte uitgenodigd dit ter inspiratie te bekijken en beluisteren. Inmiddels kunt u kijken naar: een introductiefilmpje, een item over Vakantie (Erick Versloot en Elise Jansen PKN Mijdrecht) […]

Vieringen online te volgen

In deze moeilijke tijd is het mogelijk vanaf verschillende locaties de vieringen online te volgen. De viering in de H.H. Cosmas en Damianuskerk in Abcoude op zondag om 11.00 uur is te volgen via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1913-HH-Cosmas-en-Damianuskerk-Abcoude/events De viering in de H. Antonius van Padua kerk in De Hoef is te volgen via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2280-Antoniuskerk-de-Hoef De viering in […]

Renkum

De belangstelling voor pelgrimstochten en bedevaarten neemt toe. Het bedevaartsoord van OLV ten Hemelopneming van Renkum ligt tussen Arnhem en Wageningen, bij de A50 en de A12.

Pastoor den Hartog

Lees meer
Pastor Schyns

Pastor Schyns

Zuster Monica

Zr. Monica

Jos van Os

Jos van Os