Het Doopsel

doopselHet doopsel maakt iemand tot lid van de kerk van de Heer: de toegangspoort tot het geloof.

 

 

 


Doopbeleid 

DOPEN VAN KINDEREN

1. De ouders melden het kind aan bij het centraal secretariaat, middels het formulier op de website, telefonisch of per mail.

2. De ouders worden uitgenodigd voor 2 voorbereidingsavonden in Vinkeveen. De avonden worden geleid door de katecheten van de parochie. Bij de eerste      avond is telkens een priester van het pastoraal team aanwezig.

3. Na het bijwonen van de doopvoorbereiding, wordt een datum gepland voor het dopen. De doop vindt plaats tijdens een zondagse eucharistieviering.

4. De datum wordt door het centraal secretariaat gecommuniceerd met de ouders en het locatiesecretariaat van de kerk waar de doop plaatsvindt.

5. De liturgie van de doop wordt gedrukt op basis van het sjabloon als inlegvel bij/in het liturgieboekje van de reguliere zondag. Dit inlegvel wordt gemaakt door de ouders in overleg met de priester die de doop uit zal voeren. Daarna zal dit in de locatie worden gedrukt.

6. De locatie verzorgt het drukwerk van het inlegvel, de koster, de doopkaars, doopschelp en overige praktische voorbereidingen. Het centraal secretariaat levert een doopcadeau, welke de ouders tijdens de doopvoorbereiding hebben uitgekozen, en een oorkonde.

7. Uitzonderingen behoren tot de mogelijkheden en worden altijd binnen het pastoraal team besproken.

8. De doop van volwassenen, of bijv. van kinderen die zich voorbereiden op hun Eerste Communie, wordt op een daarbij passende wijze voorbereid.

aanmeldformulier

voorbeeldboekje doop

 

 

 


Bron: www.bewustkatholiek.nl