Het Doopsel

doopselHet doopsel maakt iemand tot lid van de kerk van de Heer: de toegangspoort tot het geloof.

 

 

 


Doopbeleid 

De doop vindt in principe plaats tijdens de eucharistievieringen in het weekend.
Aanmeldingen gaan via het centraal secretariaat.
De doop zal plaatsvinden na het bijwonen van de voorbereidingsavonden.
Bij aanmelding zal er gekeken worden tijdens welke eucharistieviering de doop plaats zal vinden
in overleg met het pastoraal team.
Voorganger bij de doopvieringen: pastor F. Schyns.
Soms kan ook een andere priester voorgaan in de viering.

aanmeldformulier

folder dopen


Bron: www.bewustkatholiek.nl