Het Doopsel

doopselHet doopsel maakt iemand tot lid van de kerk van de Heer: de toegangspoort tot het geloof.

 

 

 


Doopbeleid 

Het toedienen van het H. Sacrament van het doopsel in coronatijd.

Door het sacrament van het doopsel wordt jullie kindje kind van God en lid van de Kerk.

Wat moeten jullie doen als jullie je kindje wil laten dopen? Je meldt je aan bij het centraal secretariaat. Dit kan telefonisch en per email of u kunt het formulier hieronder invullen. Vervolgens ontvangt u een aanmeldingsformulier dat u zorgvuldig en zo volledig mogelijk dient in te vullen. Hierna begint de voorbereiding en worden de beide ouders uitgenodigd voor een voorbereidingsavond. Bij de voorbereiding en de viering van de doop gelden de gebruikelijke corona voorschriften. Daarom is er gekozen voor een individuele aangepaste doopvoorbereiding. De voorbereidingsavond wordt gehouden in de pastorie van Vinkeveen en er is altijd een van de beide priesters en een lid van de doopwerkgroep aanwezig. Het centraal secretariaat verzorgt het standaard liturgieboekje. Dit kan worden aangepast met een foto van de dopeling en de namen van alle betrokkenen.

Nadat het centraal secretariaat de noodzakelijke afspraken met de locatie heeft gemaakt kan de doop plaatsvinden. Bij voorkeur op zaterdagmiddag in de kerk van de locatie om 14.00 uur. De plaats en de tijd van de doop kunnen in overleg met de priester en de ouders nader worden vastgesteld.

aanmeldformulier

sjabloon boekje doop

Deel uit het Protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter per 26 juni 2021 over het doopsel:
DOOPSEL
De toediening van het doopsel is mogelijk mits de regels van het maximum aantal aanwezigen, hygiëne en gezondheid volledig en de regel van anderhalve meter zoveel mogelijk worden nageleefd. De enige uitzondering op de regel van anderhalve meter geldt op sommige momenten voor de bedienaar.
De uitzonderingsmomenten waarop het tijdens de toediening van het doopsel voor de bedienaar niet mogelijk is om anderhalve meter afstand tot de dopeling te houden, moeten zo kort mogelijk worden gehouden. Er dient ook dan zoveel afstand als mogelijk is te worden bewaard. De rituele contactmomenten (aanrakingen) dienen tot een minimum te worden beperkt.
Zo kan de handoplegging geschieden door de handen boven het hoofd van de dopeling te houden.
Voor het dopen heeft het de voorkeur een doopschelp te gebruiken (deze kan verlengd worden). Ook kan een doopstok worden gebruikt.
Als doopwater dient bij elke doop vers water te worden gewijd.
Voor de zalving kunnen watten of een ‘virgula’ (wattenstaafje) worden gebruikt.


Bron: www.bewustkatholiek.nl