Eerste Communie bij ons

April 2021 – Laatste nieuws rond Eerste Communie

Het pastorale team heeft besloten om in 2021 de Eerste Communie te laten vervallen.
Er is nu nog te veel onzeker en om de voorbereidingen en vieringen tussen september en november te doen is erg krap.
We hopen in 2022 met frisse moed en virusvrij de draad rond de eerste communie weer op te pakken.

Eerste Communie 2021

Heel anders dan gebruikelijk hebben we dit najaar op verschillende plaatsen in onze parochie Eerste Communievieringen kunnen houden, kleinschalig maar toch ook mooi en zinvol. Op dit ogenblik is niet te voorzien wanneer en hoe we begin 2021 de voorbereidingen voor Eerste Communievieringen in het nieuwe jaar kunnen opstarten. Het nog lang niet bedwongen coronavirus blijft ons vooralsnog voor beperkingen stellen. Het pastoresteam heeft noodgedwongen bepaald dat we hiermee wachten tot er weer duidelijkheid kan zijn en verschuift daarom de te plannen Eerste Communievieringen 2021 naar het najaar. We rekenen op uw aller begrip. Namens het PT, Jos van Os

EC-werkgroepen dRV en SV

 

Om deel te nemen aan het sacrament van de eucharistie, de Eerste Communie, is het belangrijk dat de deelnemer weet wat het is om christen te zijn.

Tijdens de voorbereidingen van de eerste communie laten we de kinderen kennis maken met Jezus door verhalen uit de bijbel voor te lezen. Deze verhalen ‘vertalen’ we naar het leven van de kinderen. Daarbij vertellen we dat Jezus een voorbeeld is voor de reis op onze levensweg.
God wijst ons de weg naar geluk, liefde en vrede om een goed christen te kunnen zijn.

De voorbereidingen voor de eerste communie kunnen de kinderen volgen in de leeftijd van 7/8 jaar of als ze in groep 4 van de basisschool zitten.

De gezinnen die ingeschreven staan in de parochie ontvangen automatisch een aanmeldingsbrief.
Tevens ontvangen alle kinderen in groep 4 op de katholieke basisscholen een informatiebrief over deelname aan de Eerste Communie.

Hieronder vindt u de informatie voor de verschillende geloofsgemeenschappen.

Alle kinderen van groep 4 op de katholieke basisscholen krijgen van ons een uitnodiging om hieraan deel te nemen.
Natuurlijk ook alle kinderen in die leeftijdscategorie die in onze parochie zijn ingeschreven.

aanmeldformulier