Eerste Communie bij ons

Het pastoraal team heeft besloten de voorbereidingen op de Eerste Heilige Communie te gaan opstarten nu de coronamaatregelen dat weer toelaten.

Zoals het er nu naar uitziet, zal de Eerste Communieviering plaatsvinden op

zondag 7 mei 2023 10.00 uur in de H. Hart van Jezuskerk in Maarssen.

Zit uw kind nu op de basisschool in groep 4 (of in een hogere groep) en wilt u het laten deelnemen aan de voorbereiding, dan verzoeken wij u het aanmeldingsformulier in te vullen.

We zien er weer naar uit, welkom!

namens het pastoraal team, Jos van Os

 

Werkgroepen Eerste Communie

Om deel te nemen aan het sacrament van de eucharistie, de Eerste Communie, is het belangrijk dat de deelnemer weet wat het is om christen te zijn.

Tijdens de voorbereidingen van de eerste communie laten we de kinderen kennis maken met Jezus door verhalen uit de bijbel voor te lezen. Deze verhalen ‘vertalen’ we naar het leven van de kinderen. Daarbij vertellen we dat Jezus een voorbeeld is voor de reis op onze levensweg.
God wijst ons de weg naar geluk, liefde en vrede om een goed christen te kunnen zijn.

De voorbereidingen voor de eerste communie kunnen de kinderen volgen in de leeftijd van 7/8 jaar of als ze in groep 4 van de basisschool zitten.

De gezinnen die ingeschreven staan in de parochie ontvangen automatisch een aanmeldingsformulier
Tevens ontvangen kinderen in groep 4 op de katholieke basisscholen een informatiebrief over deelname aan de Eerste Communie.

Hieronder vindt u de informatie voor de verschillende geloofsgemeenschappen.