Eerste Communie bij ons

Eerste Communie

Ook voor kinderen bracht de ‘intelligente lockdown’ ongekende beperkingen met zich mee: niet naar school, naar sport, naar muziekles e.a. En de voorbereidingen op de Eerste Communie, die uiteraard in onze beide burgerlijke gemeenten Stichtse Vecht, op zondag 19 april in Maarssen, en De Ronde Venen, op zondag 17 mei in Mijdrecht/Wilnis, op feestelijke vieringen hadden moeten uitlopen, moesten we afbreken en stilleggen. Omdat we al flink vorderden in ons communieproject was dit een extra domper. We kunnen alleen maar hopen dat, als we straks weer kerkelijk mogen samenkomen en vieren, we de onderbroken draad weer kunnen oppakken en er voor en met de kinderen dan toch een extra feestelijke Communieviering kan plaatsvinden. Jullie blijven wel zingen intussen hè en een gebed zeggen, de verhalen van Jezus (nog eens) lezen? Het komt vast allemaal goed, dus: houd de moed er in! We zeggen: tot (zo) gauw (mogelijk)…

EC-werkgroepen dRV en SV

 

Om deel te nemen aan het sacrament van de eucharistie, de Eerste Communie, is het belangrijk dat de deelnemer weet wat het is om christen te zijn.

Tijdens de voorbereidingen van de eerste communie laten we de kinderen kennis maken met Jezus door verhalen uit de bijbel voor te lezen. Deze verhalen ‘vertalen’ we naar het leven van de kinderen. Daarbij vertellen we dat Jezus een voorbeeld is voor de reis op onze levensweg.
God wijst ons de weg naar geluk, liefde en vrede om een goed christen te kunnen zijn.

De voorbereidingen voor de eerste communie kunnen de kinderen volgen in de leeftijd van 7/8 jaar of als ze in groep 4 van de basisschool zitten.

De gezinnen die ingeschreven staan in de parochie ontvangen automatisch een aanmeldingsbrief.
Tevens ontvangen alle kinderen in groep 4 op de katholieke basisscholen een informatiebrief over deelname aan de Eerste Communie.

Hieronder vindt u de informatie voor de verschillende geloofsgemeenschappen.

Alle kinderen van groep 4 op de katholieke basisscholen krijgen van ons een uitnodiging om hieraan deel te nemen.
Natuurlijk ook alle kinderen in die leeftijdscategorie die in onze parochie zijn ingeschreven.

aanmeldformulier