Het Vormsel

vormselBij het vormsel wordt de gedoopte geheiligd door de gave van de heilige Geest.