Bernard Baas, secretaris

Bernard Baas (1980) is de secretaris van het parochiebestuur en met name belast met juridische zaken. Hij houdt zich verder bezig met de dagelijkse gang van zaken (in overleg met voorzitter/vice-voorzitter en penningmeester).

Bernard is getrouwd en heeft met zijn vrouw 2 jonge kinderen. Hij is werkzaam als advocaat en woont en gaat naar de kerk in Maarssen.

Bernard is al van jongs af aan betrokken bij de kerk, o.a. eerder als lector en acoliet en hij was dan ook graag bereid in het parochiebestuur zijn steentje bij te dragen, om onze mooie parochie zo goed mogelijk te laten functioneren.

U kunt mij bereiken via