Priester-assistent

Een priester-assistent opereert onder de verantwoordelijkheid van de pastoor (maar dus niet vanuit het team) en het parochiebestuur. Het laatste betekent concreet dat de personele zorg ook op hem van toepassing is.

In augustus zal  pastor Anton ten Klooster komen assisteren in onze parochie. Hij zal regelmatig op zondagen voorgaan in de Eucharistie. 

Pastoraal team en parochiebestuur zijn blij met deze ondersteuning en heten hem van harte welkom in de parochie.

Pastor Ten Klooster is 38 jaar oud en is docent moraaltheologie aan de Tilburg School of Catholic Theology. Tevens is hij studierector van het Ariënsinstituut,

de priesteropleiding van het aartsbisdom Utrecht. Tot de zomer is hij nog assistent in de parochies H. Paus Johannes XXIII en H. Suitbertus (Houten/Tiel), waar hij in 2013 begon als parochievicaris. In 2015 begon hij aan een promotieonderzoek in de theologie, dat hij in 2018 afrondde. Gezien zijn taken aan de universiteit en de priesteropleiding heeft het bisdom hem ontheven van die taken. Zijn assistenties in onze parochie zullen ingevuld worden op basis van zijn beschikbaarheid naast zijn reguliere werk.

Wij wensen pastor Ten Klooster heel veel succes en een hele mooi tijd in onze parochie toe.

Pastoor R. den Hartog


HARRY HUISINTVELD o.p.

Priester (Dominicaner monnik)

Studeerde in Nijmegen: theologie, pastoraal-psychologie, psycho-synthese.
Al een lange tijd werkzaam als 1e lijn therapeut bij een welzijn instelling en voor particulieren, verwezen door hun huisarts.
Als pastor ben ik parttime werkzaam in Vecht en Venen. Mijn aandachtsgebied is de missionaire opdracht.
In mijn beide werksoorten laat ik mij leiden door het motto: de mens aan zichzelf terug geven.
Hoeveel mensen lopen niet op hun tenen.
Hoeveel mensen verstoppen hun behoefte aan bevestiging achter boosheid.
Hoeveel mensen willen niet horen: het is jouw schuld niet, het is niet jouw fout.
Mensen aan zichzelf teruggeven. En dan op de plek waar je woont, werkt en lief hebt, je in het gezelschap van God bevinden. Alleen in ontmoeting komen we verder. Ik geloof het heilig: vanuit onszelf naar de ander, van mens tot mens, van hart tot hart, op ooghoogte, opdat we elkaar kunnen verstaan, in de Geest van Jezus.

Harry Huisintveld zal voor de parochie de volgende taken en activiteiten uitvoeren:

  • volgens inroostering voorgaan in weekendvieringen
  • op verzoek van het team voorgaan bij uitvaarten en huwelijken en in doopvieringen
  • op verzoek van het team bedieningen doen
  • identiteitsbegeleiding van de basisschool te Breukelen
  • op verzoek van collega of team meewerken aan onderzoek, cursus, parochieavond, project, etc.
  • het lezen van boeken samen met geïnteresseerde parochianen en het organiseren van bijeenkomsten over kunst en geloof
  • individueel pastoraat.
—————————————————————————————————————————————————————

Pater de Klerk gaat met enige regelmaat voor in de eucharistie in de kerk van de geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua in De Hoef.
Tejo van der Meulen is gepensioneerd pastoraal werker, die het pastoraal team ondersteunt in de zondagsvieringen en voorgaat in uitvaarten in onze parochie.