Pastoraal Team

Aanspreekpunt binnen het pastoraal team

Om pastorale nabijheid door de leden van het Pastoraal Team zichtbaar en werkbaar te houden en te maken, heeft het Pastoraal Team besloten tot het aanwijzen van eerst aanspreekbaren voor de verschillende geloofsgemeenschappen. Het is NIET de bedoeling de oude rol van pastoor gaan vervullen, noch om de pastoraatgroepen voorbij te lopen. WEL is hij het eerste aanspreekpunt van het Pastoraal Team binnen een geloofsgemeenschap. Bij voorbeeld als er gevraagd wordt om een pastor voor een pastoraal gesprek, voor ziekenbezoek of stervensbegeleiding.
Natuurlijk bestaat er daarnaast altijd de keuzevrijheid voor iedereen om zelf een pastor te vragen uit het Pastoraal Team. Zo hopen wij te bereiken dat het pastorale team ook een duidelijk gezicht krijgt binnen iedere geloofsgemeenschap en bovenal goed te bereiken is. Het maakt het ook mogelijk dat een teamlid zich wat meer verdiept in de verhalen en de eigen identiteit van een geloofsgemeenschap.
Als het gaat om de toediening van sacramenten, staat naast iedere pastoraal werker altijd een priester paraat.

 

 

Lees het  pastoraal beleidsplan.