Visie & Missie

Wij willen als geloofsgemeenschap het geloof vieren in God de Vader, zijn Zoon Jezus Christus, en de Heilige Geest.

Wij vieren dit door om te zien naar ‘die Ene’ en door om te zien naar elkaar, zoals dat ook in het parochieblad ONE tot uitdrukking komt (Omzien Naar die Ene, en Omzien Naar Elkaar). Een verticale blik op God, en een horizontale blik op de mensen en de wereld om ons heen, zoals dat in het kruis door Jezus zelf is gesymboliseerd.

Binnen de geloofsgemeenschap willen wij vieren en delen. Binnen Mijdrecht/Wilnis willen wij een vertrouwde plek zijn voor vieren, bezinning, ontmoeting en hulp.