Vrijwilligers

Waar zouden we zijn zonder onze vrijwilligers? Onze geloofsgemeenschap zou dan niet kunnen functioneren zoals het nu gaat, want op heel veel plaatsen zijn er vrijwilligers nodig. Om de eucharistie te kunnen vieren is het wel handig dat er naast de voorganger misdienaars of acolieten zijn, een koster die alles moet klaar zetten, maar ook de knop va de verwarming en de klokken moet omzetten. Een lector, een organist en een cantor of koor…..  In de huidige omstandigheden een kerkwacht, (de collectanten mogen al een jaar niet ingezet worden) en voor na de viering de koffieschenkers.

Een belangrijke functie ligt bij de secretariaat medewerkers. Van dinsdag tot vrijdagochtend zijn er mensen aanwezig om de telefoon te beantwoorden, post te verwerken, werkgroepen ondersteunen, bezoekers te ontvangen en te woord staan en koffie te drinken met de aanwezige ‘andere’ aanwezigen.

Maar het gebouw moet ook schoon worden gemaakt, daarvoor is het Martha gilde in de weer. En de tuinmannen zorgen voor de pastorie tuin, maar ook voor het kerkhof. (En nog klussen er tussendoor, zoals een hek verven…)

Dan is daar nog de locatie raad en de pastoraatgroep die proberen de lijnen uit te zetten, nieuwe vrijwilligers enthousiast te maken, met oplossingen komen voor problemen, overleggen en vergaderen.

Hiermee zijn we er nog niet. Naast ieder die we al genoemd hebben zijn er nog veel meer “groepen” die vrijwilligerswerk doen.

Avondwakegroep, Omgaan met verlies, 80+, communie rondbrengen, voorbereiding doopsel, 1e communie en vormsel, bloemengroep, beheer website, rozenkransgebed, de koren, de DCR (charitas)en de PCI en de mensen die de tv uitzendingen mogelijk maken.

En we vergeten niet de mensen van de kerkbalans, organisatie én bezorgers, en de bezorgers van de ONE.

Is er iemand vergeten? Dat zou zo maar kunnen. Er zijn er ongeveer 260 actievelingen…

Mocht u nog wat tijd hebben om ons ergens bij te helpen, bij het secretariaat weten ze wel waar u met uw vraag naar toe moet!