Actie Kerkbalans

[

Onze parochie en onze geloofsgemeenschap is voortdurend bezig met het vormgeven van ‘omzien naar elkaar’. Het pastoraal team en tal van vrijwilligers zetten zich daar met hart en ziel voor in. Het ‘omzien naar elkaar’ is de laatste tijd wel met extra veel inzet en kosten gepaard gegaan, bijvoorbeeld door de aanschaf van digitale middelen. Ook het ‘gewone’ collecteren hebben we moeten missen waardoor de inkomsten drastisch zijn teruggelopen.

Ook voor de Kerkbalansactie in 2023 zullen we uw bijdrage vragen.

Een toezegging doenEen bijdrage doen

Vul aub onderstaand formulier in. U ontvangt een bevestiging van uw toezegging per mail.

U kunt gebruik maken van de fiscaal interessante mogelijkheid om periodiek te schenken. U gaat dan een verbintenis aan voor 5 jaar. U kunt er hier meer over lezen.
Als u hiervoor kiest ontvangt u een overeenkomst van onze penningmeester.

U kunt hier de betaling van uw kerkbijdrage doen. Dat kan ook in termijnen, u geeft dan met de eerste betaling een machtiging af voor alle bedragen, die worden dan automatisch van uw bankrekening geïncasseerd. Ook kunt u gebruik maken van de QR code.
De bankrekening van onze geloofsgemeenschap staat op naam van de parochie St. Jan de Doper.
Uw bijdrage komt bij onze geloofsgemeenschap terecht.