Wijziging grafmonumentenverzekering

Per 1 januari 2024 zal de landelijke collectieve grafmonumentenverzekering voor r.-k. begraafplaatsen komen te vervallen.

Grafmonumenten zijn, gedurende de looptijd van het grafrecht, eigendom van de rechthebbende. Dat is in 2010 in de wet vastgelegd. Ruim 13 jaar heeft de r.-k. Kerkprovincie de polis collectieve grafmonumentenverzekering vrijwillig aangehouden voor r.-k. kerkelijke instellingen die een begraafplaats beheren. Hieraan komt nu een einde.

Dit betekent dat een rechthebbende desgewenst zelf zorg dient te dragen voor een verzekering met het oog op  mogelijke schade aan het grafmonument. Deze schade is niet langer collectief gedekt.

De verandering in de verzekering brengt geen verandering in het grafrecht tot stand noch in de aansprakelijkheid van het bestuur.

Mocht u vragen hebben over deze brief kunt u contact opnemen met

           of 06-30206158

 

Met vriendelijke groet,                                

Kerkhofadministratie