Voor de jongeren

Wil je als jongere iets met je geloof of kerk doen op een ontspannen en actieve manier?

Jongerengroep M25 heeft als doel om jongvolwassenen op een andere manier kennis te laten nemen
van wat het geloof in Jezus voor hen kan betekenen. Dat doen we door diaconale activiteiten te
organiseren in verzorgingstehuizen, de gevangenis in Nieuwersluis, ontmoetingen met vluchtelingen,
pepernotenbakken voor alleenstaanden en wat voor handen komt. We doen het door
verdiepingsavonden over thema’s die hen bezig houden of avonden gericht op geloofsverdieping. We
doen het door sportieve activiteiten zoals klootschieten, bowlen, pijl en boogschieten. Het zijn mooie
bijeenkomsten die we in oude tijden vaak afsloten met een drankje in de kroeg. Wij geloven dat jij
ertoe doet, dat jij een door God geliefd mens bent. Daar willen we heel praktisch gestalte aan geven.

Ben je een jongere tussen de 15 en 30 jaar, dan ben je van harte welkom op onze bijeenkomsten. Voor meer informatie kun je terecht bij:

Remco van Maarseveen:

of Laura Moes (06-15127688)