Jongeren St Jan op kerkenpad

In januari zijn we met een aantal jongeren naar de Best Life Church in Utrecht geweest. Dit is een
snelgroeiende evangelische gemeenschap, waar vooral jonge mensen samenkomen. Bij binnenkomst werden wij welkom geheten en toen we plaats hadden genomen kwam de pastor even naar ons toe omdat ook hij had gezien dat we nieuw waren. Klokslag 12:30 uur begon de viering (de 3 de van die dag) met lofprijzing en werd er een video met een getuigenis getoond. In de overweging preekte de pastor je leven aan Jezus geven en hier werd door de aanwezigen enthousiast op gereageerd. Aan het eind van de viering kon je voor je laten bidden, wat veel ook lieten doen. Dat gebeurde door de leiders van de “connectgroepen”, zeg maar de huiskringen, waar iedereen bij aangesloten is. Na afloop werden we aangesproken en waren de mensen vol vuur om te vertellen wat hen bezig hield.

Het voelde als een warm bad, een hechte geloofsgemeenschap, oprechte belangstelling, zonder dat
je dwang voelde. Zoals één van de jongeren verwoorde: “Het duurde 1,5 uur en ik heb geen één keer
op mijn horloge gekeken.” Wanneer wij toch iets van dat vuur bij ons in de geloofsgemeenschap
zouden hebben? Dan……. gaan er wonderen gebeuren.