Kinderen Gods

1 Johannes 3: 2a: “Wij worden kinderen van God genoemd, en we zijn het ook.”

Deze woorden van Johannes mogen we tot ons laten komen als een bemoediging. Je zult maar een kind van God zijn! Dat kan je veel geloof in jezelf geven. Het betekent namelijk dat de Schepper van alles, je als Zijn kind ziet. Wanneer God je als kind ziet, wat ben je dan wel niet belangrijk! In ons leven zijn we vaak onzeker over wie we zijn en wie ons ziet. Veel mensen worstelen met het gegeven dat ze zich niet gezien en gewaardeerd voelen. Ze mogen weten en voelen dat er God is die hen ziet en van hen houdt. Je zou kunnen zeggen dat het niet veel uitmaakt, want dat doet Hij met al die miljarden. Dat is zo en gelijktijdig is het niet zo. Omdat Hij het heel persoonlijk doet. Jij en jou speciaal ziet Hij en heeft Hij lief. We zitten niet in een soort mierenhoop waar het niet uitmaakt welke mier je bent. Neen, het gaat om jou en daarvoor is Jezus gekomen, voor jou speciaal en dat voor alle mensen speciaal. We mogen leren ervaren hoe persoonlijk God ons ziet en van ons houdt. Dat leert ons vertrouwen in wie we zijn en dat we er mogen zijn en dat we gezien worden. Om met Johannes te spreken: “We zijn het ook!”