In liefde ontmoeten

1 Johannes 5: 2: “Willen wij God liefhebben en zijn geboden onderhouden, dan moeten wij ook Gods kinderen liefhebben. Dat is onze maatstaf.”

Deze regel is moeilijker dan het in eerste instantie lijkt. Het is maar net wat je onder Gods kinderen verstaat. Zijn dat degene die ook geloven en actief meedoen in de geloofsgemeenschap, zijn het alle christenen of gaat het nog verder? Wanneer we de woorden van Jezus erbij halen, dan wordt de lat flink hoger gelegd. Hij heeft het over je vijanden beminnen en hen liefhebben, want wat doe je meer dan ongelovigen wanneer je je beperkt tot degene die jou liefhebben of die jou liggen?

De maatstaf van gelovigen ligt hoger dan van ongelovigen. In onze dagen zien we heel wat ongelovigen zich inzetten voor een betere wereld, voor hun medemens en zijn ze actief op velerlei terrein. Dat doen ze niet omdat ze geloven, maar omdat ze bewogen zij met hun medemens of met de schepping. Voor ons christenen kunnen we daar het werkelijk liefhebben aan toevoegen. Daar zullen we vaak de handen vol hebben. Laat dat onze maatstaf zijn. Alle dingen doen met liefde, speciaal alle mensen die we ontmoeten, wie het ook is en in welke omstandigheid ook.