D.C.R.

D.C.R. staat voor Diaconale Caritas Raad, voorheen ook wel bekend als de
Parochiële Caritas Instelling (PCI).       

D.C.R. De Hoef staat voor het, binnen deze gemeenschap, omzien naar mensen die dat nodig hebben. Mensen die ziek zijn, eenzaam zijn, alleen achterblijven nadat hun partner is overleden, worden opgezocht voor een praatje en wat aandacht en krijgen, als het nodig is, tips voor verdere hulp. Over geloofsvragen of -twijfels proberen we mee te denken, maar dragen deze ook over aan het pastorale team. We proberen mensen te laten voelen dat ze er niet alleen voor staan, maar dat er aan hen wordt gedacht vanuit de parochie. Aandacht en omzien naar elkaar staan centraal.

Diaconale Caritas Raad:
 06-14243600