Periodieke schenking

U kunt gebruik maken van de fiscaal interessante mogelijkheid om periodiek te schenken. U gaat dan een verbintenis aan voor ten minste 5 jaar. U kunt er hier meer over lezen.

Hiervoor vult u, na het gedownload te hebben, het onderstaande formulier van de belastingdienst in. U kunt het formulier hier downloaden. De gegevens van onze geloofsgemeenschap zijn al (deels) ingevuld, u dient vervolgens uw gegevens in te vullen (het formulier is een bewerkbaar PDF-bestand), en weer opslaan.
Het formulier wordt in tweevoud opgemaakt: een exemplaar voor schenker en een exemplaar voor de ontvanger. Het (unieke) transactienummer wordt toegekend door de administrateur van de kerkbijdrage en later ingevuld.

Stuur het formulier naar de administrateur van de kerkbijdrage.
Deze zorgt er voor dat het formulier ondertekend wordt door het parochiebestuur, waarna u het exemplaar voor de schenker weer getekend retour ontvangt.
U mag het formulier ook opsturen naar: geloofsgemeenschap H. Johannes de Doper, t.a.v. adm. Kerkbijdrage, Herenstraat 19, 3621 AP Breukelen.