Kerkbijdrage

 

Sinds 1885 wordt in onze kerk gezongen en gebeden, geloofd en geleerd, gevierd en gedoopt, getrouwd en begraven. Het is een plek waar u altijd welkom bent en waar mensen zich welkom voelen! Tijdens de afgelopen Kerstdagen hebben veel mensen licht, troost en saamhorigheid gezocht in de verschillende vieringen. Voor iedereen heeft de kerk een eigen waarde.

 

Het thema van de actie Kerkbalans 2024 is: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.
De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van de leden. Daarom is in januari de brochure van onze actie Kerkbalans 2024 verschenen.
Uw bijdragen aan Kerkbalans zijn essentieel voor onze kerk. Mede dankzij uw trouwe bijdragen kunnen wij samen kerk zijn in Breukelen.

Mogen we op uw bijdrage rekenen?

Voor 2023 hadden we in de begroting voor de kerkbijdrage een bedrag van € 27.000,–opgenomen. De totale opbrengst in 2023 was € 27.180,–. Een mooi resultaat. Voor 2024 hebben we eveneens € 27.000,– in de begroting opgenomen. Gezien het begrotingstekort 2024 hopen we op een nog mooiere opbrengst dan in 2023.

Helpt u ons dit jaar mee dit streefbedrag te halen resp. te overtreffen?

Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer:
NL80 RABO 0310 6231 70    t.n.v. St. Jan de Doper-Breukelen

Of scan de QR-code:  

Onze brochure van de actie Kerkbalans kunt u hieronder bekijken:OPGAVE INTENTIES EN ABONNEMENT OP PAROCHIEBLAD

Intenties voor een viering kan men opgeven bij het parochiesecretariaat.

U kunt een abonnement op ons parochieblad ONE / ‘Los’bandig nemen voor € 12,50 per jaar.

Betaling op rekeningnummer:
NL24 RABO 0310 6004 13     t.n.v. St. Jan de Doper-Breukelen
  0346 261633 (bereikbaar op dinsdag- en vrijdagmiddag tussen 14.00 en 15.30 uur)