Intenties

U kunt hieronder uw intenties opgeven.
Afhankelijk van het soort intentie vragen wij u om een bijdrage van:

  • € 12,– voor een gebeds-/misintentie (wordt opgelezen tijdens de viering in het weekend);

Uw bijdrage is vrijwillig maar wordt zeer op prijs gesteld.

Opmerking: In de kerk ligt een gebedsintentieboek. Deze intenties worden ook opgelezen tijdens de weekendviering.
Hier zijn geen kosten aan verbonden, maar uiteraard is uw vrijwillige bijdrage zeer welkom.

U kunt ook in de online Mariakapel een kaarsje aansteken.