Vieringen in De Aa

Naast de oecumenische weeksluiting elke vrijdagmiddag in ‘De Driestroom / De Aa’ organiseert onze geloofsgemeenschap eens in de maand op woensdagmiddag een Eucharistieviering of Woord- en communieviering in ‘De Driestroom / De Aa’. De werkgroep die hiervoor destijds in het leven is geroepen organiseert en begeleidt reeds een groot aantal jaren deze diensten.
De vieringen worden in het bijzonder gehouden voor de bewoners van Zorgcentrum De Aa en bewoners van De Angstel en ’t Heycop, die niet meer in de gelegenheid zijn de vieringen in de H. Johannes de Doperkerk bij te wonen. Uiteraard is iedereen welkom, ook mensen die niet in De Aa wonen.