Diaconie PCI / DCR

De afkorting PCI staat voor Parochiële Caritas Instelling.
Tot voor de fusie hadden de parochies in ons gebied, Vecht en Venen, een zelfstandige PCI. In het kader van de samenvoeging van parochies tot één parochie St. Jan de Doper zijn inmiddels ook de PCI’s samengevoegd. Echter, evenals de parochie een locatieraad heeft in iedere geloofsgemeenschap, zo heeft de PCI daar een Diaconie & Caritas Raad (DCR). Deze DCR is in feite een voortzetting van het vroegere PCI bestuur. De DCR is het eerste aanspreekpunt voor locale diaconie en caritas hulpverzoeken. In de praktijk zal dus voor de hulpzoekenden niets veranderen en zullen in de eigen locatie dezelfde mogelijkheden tot contact beschikbaar zijn. De leiding van de nieuw ontstane gefuseerde PCI zal vooral ondersteunend zijn en een aantal centrale taken gaan uitvoeren, waaronder het beheer van gelden en gebouwen.
De DCR steunt mensen die financieel in de knel zitten. Concreet houdt dit in het lenigen van acute nood door middel van giften en het voorkomen van financiële knelsituaties. Dit gebeurt voor parochianen en niet-parochianen. Het mag hierbij niet om structurele hulp gaan. De DCR heeft besloten haar middelen van binnen naar buiten aan te wenden: eerst in de eigen parochie, dan in de regio, dan naar buiten, tot op mondiaal niveau toe.
De DCR knoopt banden aan met personen en instanties die haar kunnen leiden naar de personen die behoefte hebben aan ondersteuning door de DCR.
Als aanvragen voor giften het gevolg zijn van structurele misstanden, problematische regelgeving etc., dan worden verantwoordelijke instanties benaderd.