Collectanten

De groep collectanten bestaat uit een groep mensen die bij toerbeurt de pastoraatbijdragen (voor instandhouding van onze geloofsgemeenschap) en collecten ophalen tijdens de vieringen.