Renovatie/Onderhoud

‘ONZE MOOIE KERK VERDIENT HET’

Met dit motto en de slogan: ‘met z’n allen aan het werk voor het behoud van onze kerk’ werd op 1 april 1998 een aanvang gemaakt met de renovatie van de Johannes de Doperkerk. In mei 1997 werd de renovatiecommissie geïnstalleerd en begonnen met de voorbereidingen voor deze renovatie, die een aantal jaren zal duren. Begin 1998 werd in de gemeente Breukelen huis aan huis de renovatiebrochure verspreid en een aanvang gemaakt met het inzamelen van de benodigde gelden. Met het verwijderen van de haan van de torenspit op 1 april 1998 werd er daadwerkelijk een aanvang met de renovatie gemaakt.

Er werden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • De buitenzijde van de toren werd geheel gerenoveerd, dit betekent dat:
  • rot houtwerk werd vernieuwd
  • de leibedekking werd vernieuwd
  • wijzerplaten en verlichting werden vernieuwd
  • de haan van bladgoud werd voorzien
 • Glas-in-loodramen werden gerepareerd en van nieuwe voorzetbeglazing voorzien
 • Isolatie tussen kap en dak werd aangebracht
 • Toilet werd aangebracht
 • Orgel werd geheel gereviseerd
 • Klokkenstoel, luidwerk en uurwerk vernieuwd

Medio 2001 werd ons kerkgebouw een Rijksmonument. In verband met het aanvragen van mogelijke subsidies werden de geplande werkzaamheden, zoals het vernieuwen van de leibedekking op het dak, opgeschoven. Het eerste bestek met begroting werd, ter verkrijging van een subsidie, eind 2002 naar de Rijksdienst voor Monumentenzorg gestuurd. April/mei 2003 werd een herzien bestek en een nieuwe begroting ingediend. De Renovatiecommissie had gehoopt medio 2003 de renovatie te kunnen hervatten. Hierin is door de diverse ambtelijke procedures enige vertraging ontstaan en was het onduidelijk wanneer we weer verder zouden kunnen. In augustus 2001 werd er een begin gemaakt met het vernieuwen van de klokkenstoel, het luidwerk en het uurwerk. Deze grootscheepse renovatie werd mogelijk gemaakt door de bijdrage van de Stichting SBB Fonds. Tevens werd door deze Stichting een vierde luidklok aangeboden. Het uurwerk werd computergestuurd en wordt door de radio ‘atoomklok’ in Frankfurt tot op de seconde gelijk gehouden.

Eind september 2003 heeft de Rijksdienst voor de Monumentenzorg een positief advies uitgebracht naar aanleiding van het bestek en konden de verder te volgen procedures worden gestart. Voor ons een belangrijke stap in het renovatietraject. De volgende stap zou de toewijzing van een rijkssubsidie voor de renovatie moeten zijn. Er kon pas met de renovatie worden doorgegaan als deze subsidie is toegewezen. Indien men toch met de renovatie verder zou gaan, terwijl er nog geen subsidietoewijzing heeft plaats gevonden, verspeelde men het recht op subsidie. De aanvraag moest bij de Rijksdienst voor Monumentenzorg worden ingediend en afhankelijk van het aantal aanvragen en het beschikbare budget zouden de subsidies aan de daarvoor in aanmerking komende monumenten toegewezen.
Vanaf 2003 hebben we jaarlijks, tot en met 2013, de aanvraag ingediend. Helaas steeds zonder succes. In die tussentijd was de naam van de Rijksdienst al diverse keren gewijzigd en was ook de wetgeving diverse keren gewijzigd.