Pastoraatsgroep

De pastoraatsgroep coördineert de pastorale activiteiten van de geloofsgemeenschap.

De pastoraatsgroep is aanspreekpunt voor de pastorale zaken in de geloofsgemeenschap. Zij doet dit in nauw overleg met het pastorale team van de parochie en de locatieraad. De groep is oog en oor van de plaatselijke geloofsgemeenschap en heeft aandacht voor het welzijn van de leden, individueel en in groepen. De groep stemt deze taak af met het pastoraal team. Het pastoraal team draagt zorg voor de ondersteuning en de spirituele voeding van de leden. De pastoraatsgroep kan, in overleg met het pastoraal team, werkgroepen instellen op pastorale werkvelden, welke onder regie staan van het pastoraal team.

De eindverantwoordelijkheid voor de pastorale zorg en het pastorale beleid in de parochie en de lokale geloofsgemeenschappen berust bij de pastoor, met medewerking van de andere leden van het pastoraal team.

De pastoraatsgroep is momenteel als volgt samengesteld:

werkveld liturgie
mevrouw Lies van den Hoven
telefoon: 0346 261073
e-mail:
werkveld gemeenschapsopbouw
mevrouw Sophie Koster,
telefoon: 0346 262998
e-mail:

De pastoraatsgroep wordt ondersteund door een groep enthousiaste mensen, die – al of niet op projectbasis – hen helpen bij de uitvoer van deze taken.
De pastoraatsgroep behoeft dringend versterking!!! Laat ons niet in de kou staan.
Heeft u interesse ? Neem dan contact met ons op!

Postadres van de pastoraatsgroep:

Herenstraat 19, 3621 AP Breukelen
e-mailadres:
of
via ons contactformulier op deze website
of via bovenvermelde gegevens.