Algemeen

VieringenPastoriePastorale zorgOverige

H. Johannes de Doperkerk

Zondag 10.00 uur
(Straatweg 146)
Voor detailinformatie over de vieringen zie ‘Los’bandig: vieringen en intenties.


 

 

 

 

De pastorie is door het lokale parochiesecretariaat bezet op dinsdag en vrijdag van 14.00 tot 15.30 uur. Dit parochiesecretariaat regelt de dagelijkse gang van zaken in de geloofsgemeenschap Breukelen. U kunt hier terecht voor nadere informatie, het opgeven van misintenties, het maken van afspraken, verzoeken voor ziekenbezoek aan huis en/of in het ziekenhuis, enz.

OPGAVE INTENTIES
Intenties voor een viering kan men opgeven bij het parochiesecretariaat.
Betaling op rekeningnummer:
NL24RABO0310600413     t.n.v. St. Jan de Doper-Breukelen
Of digitaal via deze website: Intenties
  0346 261633
KERKBIJDRAGE
Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer:
NL80RABO0310623170    t.n.v. St. Jan de Doper-Breukelen
of digitaal via de pagina Actie Kerkbalans
 logo KB
PAROCHIEBLAD ‘ONE’ (met inlegblad ‘Los’bandig)
Lokale redactie: Thoon Jongerius, Peter van den Hoven
Herenstraat 19, 3621 AP Breukelen
    0346 263032 / 0346 261073
  
Ziekenbezoek gewenst aan huis en/of in het ziekenhuis
Opgave bij het parochiesecretariaat
   0346 261633
Dirigent/organist Parochiekoor en Estafettekoor Jolanda Zwoferink  
RK Basisschool Willibrordus
G.S. van Ruwiellaan 1, 3621 XD Breukelen
    0346 261832
www.willibrordusbreukelen.nl/
Voor reservering Parochiehuis
de heer M. Lodder
    06 50510856
  
GRAAG GEDAAN
Bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 – 10.00 uur
    0346 263800
 VTS
Stichting Vrijwilligerszorg Thuis Sterven
     06 51451130
http://www.thuissterven.info/