Parochiekoor

Het parochiekoor ondersteunt de Eucharistievieringen en woord- en communievieringen met zang. Het koor wordt geleid door een dirigent en ondersteund door een pianist/organist. Een keer per twee weken wordt er in de kerk gerepeteerd (dinsdag van 11.00 uur tot 13.00 uur).