Stichting culturele activiteiten Johannes de Doper (SCAJ)

In 2010 wordt het 125-jarig bestaan van ons kerkgebouw gevierd. Een speciale ‘jubileumwerkgroep’ bereidt diverse activiteiten voor om gedurende het hele jaar hieraan aandacht te schenken. Gezien het succes van de diverse activiteiten wordt besloten de werkgroep om te vormen tot een stichting met het doel ook in de jaren daaropvolgend activiteiten in de kerk te organiseren en zo het monumentale gebouw ook toegankelijk te maken voor een groter ‘publiek’.

Stichting culturele activiteiten Johannes de Doper (SCAJ)