Parochiesecretariaat

Medewerkers van dit secretariaat zijn Loes Boss, Maria Veldhuizen, Lies van den Hoven, Bertie Klomp en Ton Mulder.
De werkzaamheden worden uitgevoerd op dinsdag- en vrijdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur in de kamer op de begane grond van “De Bron” (Herenstraat 19).

Het Centraal Secretariaat van de parochie heeft, na de fusie van de parochies in onze regio tot de St. Jan de Doperparochie, veel officiële handelingen van het lokale secretariaat overgenomen.

De huidige activiteiten die nu door het laatstgenoemde secretariaat worden gedaan zijn o.a.:

  • Sorteren van de post
  • Het bestellen van misboekjes
  • Verzenden van verjaardagskaarten of bloemetje voor 75-jarigen en ouder
  • Het samenstellen van de lijst van misintenties voor de zondagviering
  • Het bijhouden van de agenda voor diensten die in onze kerk plaats vinden (zoals het toedienen van het Doopsel, huwelijk enz.)
  • Bedienen van de telefoon en computer
  • Ontvangen van eventuele bezoekers