Actie Kerkbalans

Een geloofsgemeenschap kost geld, veel geld. Onder meer voor pastores, vieringen, gebouwen enz. Eén van de manieren om aan inkomsten te komen is de jaarlijkse actie Kerkbalans, een landelijke actie van verschillende kerkgenootschappen. In de maand januari gaan vele vrijwilligers op pad om de brochure over de actie en de bijbehorende acceptgirokaart bij onze parochianen te bezorgen. De brochure met de nodige informatie over de actie en een overzicht van onze financiën wordt door de penningmeester met een aantal vrijwilligers samengesteld.