Oecumene

De werkgroep oecumene is ontstaan uit het vroegere IKOB ( InterKerkelijk Overleg Breukelen), een samenwerkingsverband waarin naast onze geloofsgemeenschap, de protestantse wijkgemeente Pieterskerk, de protestantse wijkgemeente Pauluskerk, de Molukse Evangelische kerk en de Nederlands Gereformeerde kerk vertegenwoordigd zijn.
Activiteiten zijn het in interkerkelijk verband organiseren van bijvoorbeeld adventsvespers, vespers in de veertigdagentijd, gemeenschappelijke vieringen tijdens o.a. de Vredesweek en de Week van het gebed, een oecumenische Pinksterviering in het park Boom en Bosch, de volkskerstzang enz.