Stichting Renovatiefonds Johannes de Doperkerk

Na de fusie van de parochies tot de St. Johannes de Doperparochie in 2010 werd het wenselijk geacht de opbrengsten van de ‘Kringloopwinkel’ in een separate stichting onder te brengen. De Stichting Renovatiefonds Johannes de Doperkerk werd in 2011 opgericht.

Lees meer over de Renovatie