Lectoren

De lectoren lezen tijdens de Eucharistievieringen en in woord- en communievieringen de lezingen en de voorbeden. Indien nodig assisteren zij bij het uitreiken van de Communie.