Doop

Wanneer jullie, als ouders, je kind(je) willen laten dopen of wanneer iemand zelf gedoopt wil
worden, vraag je dit aan bij het centraal secretariaat.
(0297-265046, )

Via dit formulier kunt u uw kind(je) aanmelden of het centraal secretariaat stuurt u het aanmeldformulier toe voor alle benodigde gegevens. Ook horen jullie dan de data voor de voorbereidingsavonden.

De voorbereiding bestaat uit drie doopavonden. Op de eerste avond gaan jullie samen met andere doopouders in gesprek over de  vreugde van het leven: over geloof, hoop en liefde en de bijzondere zegen van het doopsel.

De andere twee avonden vinden, net als de eerste avond, plaats in Vinkeveen en zullen gegeven worden door de vier catechisten van de parochie. Tijdens de tweede avond horen jullie ook de datum van de doopviering zelf. We gaan ervan uit dat jullie samen naar alle avonden komen. Is dit, om wat voor reden dan ook niet mogelijk, is het uiteraard ook mogelijk om alleen te komen.

Voor de viering van de doop en de voorbereiding vragen we een bijdrage van vijftig euro ( € 50); de doopkaars en parochiecadeau zijn hierbij inbegrepen.

Contactpersonen: Marcella Ruwiel en Sander van Maarseveen;