Werkgroep Diaconie

Een onderdeel van Diaconie is de Seniorencommissie

Wat doet deze commissie:

 • Bezoek aan parochianen die deze wens uitgesproken hebben. Een telefoontje naar de voorzitter( Wim Versteeg) en die zorgt ervoor dat er een lid van de  commissie langs komt.
 •  Bij 50 jarig huwelijken wordt door een van de commissieleden het paar bezocht en krijgt een boeket bloemen overhandigd.
 • De zieke of eenzame parochianen krijgen regelmatig een kaart en ook af en toe het wekelijkse bloemetje
 • Wilt u vervoer naar de kerk dan kunt u het secretariaat bellen.
 • De jaarlijkse ontmoetingsdag voor de senioren van onze geloofsgemeenschap is op de 1e zaterdag van september.  Deze Seniorendag begint met een Eucharistieviering waar ook u ook ziekenzalving en zieken zegen kunt ontvangen.
 • Met Kerstmis en Pasen krijgen de zieken ook een attentie in de vorm van bloemen of  fruit
 • In het voorjaar wordt altijd ‘n jaarlijkse uitje georganiseerd.
 • Een paar keer per jaar wordt er vergaderd en dan worden alle jaarlijkse activiteiten besproken en vastgelegd in de notulen.
 • Jaarlijks krijgen de parochianen vanaf 80 jaar een kerst- en nieuwjaarsgroet .

Het wekelijkse bloemetje van betrokkenheid en saamhorigheid gaat uit van de pastoraatgroep

Wekelijks mag een parochiaan het ‘bloemetje van betrokkenheid en saamhorigheid’ ontvangen. De redenen hiervoor kan zijn:

 • een parochiaan is heel erg ziek geweest
 • een eenzame parochiaan
 • iemand zit in een moeilijke periode
 • na het overlijden van een partner
 • een geboorte van een kind
 • een 40 jarig huwelijk.

Wij zijn er als geloofsgemeenschap voor om deze parochianen te ondersteunen en dat gebeurt in de vorm van een kaart of het bloemetje. Over de keuze wordt altijd heel goed nagedacht.

Wij vermelden nooit waarom een parochiaan het bloemetje krijgt. Dit is persoonlijk en privé. Het is vaak de familie of een kennis die vraagt of een bepaalde persoon/familie een bloemetje mag krijgen.

Wij hopen dan ook van harte dat men nooit de betrokken parochiaan er op aanspreekt en er zijn mening of oordeel over geeft. Dit zou heel vervelend en kwetsend kunnen zijn voor de betrokken parochiaan. Voor hen is het n.l. vaak een verrassing en hebben er zelf niet om gevraagd.

Mocht u ook parochianen weten die een kaart of een bloemetje zouden mogen krijgen om bovengenoemde redenen geef dit dan door aan het secretariaat. Dit kan met een briefje in een envelop en afgeven aan het secretariaat. Wel graag de naam van de afzender op de envelop vermelden en ook de redenen. Dan kan er eventueel contact opgenomen worden.

Wij hopen als geloofsgemeenschap nog vele parochianen te mogen verblijden met dit speciale  bloemetje. Het is van harte gegund.

Contactpersonen van deze commissie:

Wim Versteeg 0297-261740 voorzitter
Anja van Senten Reurings 0297-262449 secretaris
Gerda Pothuizen – Klinkhamer 0297-264925
Annemarie Pierrot
Ineke van de Kroef 0297-262673
Ria van Es 0297-261294
Voor informatie over Diocesane Caritas Raad , lokatie Vinkeveen klikt u hier